فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از جذب صددرصدی بودجه پژوهشی این واحد دانشگاهی در 4 سال متوالی خبر داد.
دکتر علی فرامرزی با بیان این مطلب گفت: صددرصد بودجه پژوهشی سال 90 این واحد دانشگاهی جذب و مطابق آیین نامه های صادره و سیاستها و الزامات حوزه پژوهش صرف زیر ساختارها، توانمندسازی و تشویق و حمایت از پژوهشگران فعال این حوزه نموده است.
وی افزود: این جذب با بررسی اسناد و مدارک مربوطه از سوی مدیرکل دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی مورد تأیید قرار گرفته و به واحد میانه ابلاغ گردیده است.

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com