فرهیختگان: همزمان با سراسر کشور آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته سال91 دانشگاه آزاد اسلامی در واحد میانه برگزار شد.
در این آزمون، حدود 3000 داوطلب دختر و پسر در دو نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهریور ماه سالجاری در بیش از 50 رشته تحصیلی مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در دانشکده فنی و مهندسی ( سایت شماره 2 ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با هم به رقابت پرداختند.

1