فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از پذیرش و ارائه 5 عنوان مقاله اعضای هیات علمی واحد در همایشهای بین المللی خبر داد.
دکتر علی فرامرزی با اعلام این مطلب گفت: مقاله دکتر مهرداد اکبرزاده تحت عنوان «اثرات مختلف شدت برداشت بر خصوصیات رویشی و زایشی» در همایش بین المللی «The 8th European Conference on Ecological Restoration »کشور چک، مقاله مهندس حبیب اله خدابنده تحت عنوان« زیست شناسی فرم بی بال شته معمولی Schizaphis graminum(Rondani) روی شش رقم سورگوم دانه ای » در مجله ISI « فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی »( ایران) و سه مقاله دکتر مجتبی ضیائی تحت عنوان« اثر ضد التهابی NAAG روی التهاب ایجاد شده(ادم کف پا)توسط داروهای خانواده کاراگینا در موش صحرایی » در مجله ISI « African journal of pharmacy and pharmacology(ISI WOS»(کشور نیجریه) و « مقایسه اثر حفاظت کبدی داروی کلوفیبرات و آنالوگ جدید سیلیکون دار شده آن روی سلولهای کبدی جدا شده از موش صحرایی » در مجله ISI « Annals of Biological research »(کشور هند) و « اثرات دو گانه داروی آترواستاتین روی رگ زایی ،پرولیفراسیون سلولهای اپیدرمی و تومورزایی در مدلهای دامی » در مجله ISI « Iranian Biomedicinal Journal »(ایران) پذیرفته،ارائه و به چاپ رسیده اند.Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com