فرهیختگان: شش رشته تحصیلی دیگر در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به مجموع رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه افزوده شد.
دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس واحد میانه با اعلام این خبر افزود: این رشته ها شامل : باستان شناسی(کارشناسی ارشد)، آموزش علوم تجربی، مدیریت تربیت بدنی و مهندسی مکانیک خودرو( کارشناسی ناپیوسته)، مهندسی عمران و مهندسی معماری(کارشناسی پیوسته) با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، به تصویب نهایی رسید.

1

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com