فرهیختگان: همزمان با سراسر کشور آزمون غیر پزشکی کاردانی پیوسته سال 91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار شد.
در این آزمون تعداد بیش از 1000 نفر از داوطلبین دختر و پسر درنوبت صبح جمعه در 34 رشته مقطع کاردانی در محل دانشکده فنی و مهندسی واحد میانه با هم به رقابت پرداختند.

Img 0022

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com