مهندس میر بهلول حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته راه و ترابری مجلس و هیئت همراه و با حضور هیئت رئیسه، مدیران، رؤسای دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از این واحد دانشگاهی بازدید بعمل آورد.

فرهیختگان: مهندس میر بهلول حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته راه و ترابری مجلس و هیئت همراه و با حضور هیئت رئیسه، مدیران، رؤسای دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از این واحد دانشگاهی بازدید بعمل آورد.
قبل از بازدید، در یک نشست صمیمی که در سالن اجلاس دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد، ابتدا دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس واحد میانه، تبیین و جایگاه این واحد دانشگاهی را، با نگرش عمل گرایی و پیشرفت و بدون ملاحظات سیاسی دانست و عنوان کرد: دانشگاه در اکثر برهه های زمانی از سیاست آسیب دیده و موقعی که هر علمی به طرف سیاست بیاید، نمی تواند نقش محوله خود را بخوبی انجام دهد.
سنبلی افزود: ما در این دانشگاه به این نتیجه رسیده ایم که باید با همه تعامل داشته باشیم و بعد از این هم منویات دانشگاه همین خواهد بود و به هیچ عنوان انحصاری وجود نخواهد داشت.
سپس مهندس حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کسی فکر نمی کرد که دانشگاه آزاد اسلامی به این اندازه وسعت و گسترش پیدا کند گفت: رونق گرفتن و توسعه یافتن دانشگاه آزاد اسلامی در کشور از ارزشهای بزرگی است و خروجی بسیار عالی دارد و به جرأت می توان گفت که به یکی از دانشگاههای بزرگ در خاور میانه تبدیل شده است.
رییس کمیته راه و ترابری مجلس در ادامه در مورد مشروعیت پیدا کردن انقلاب فرهنگی اظهار داشت: 32 سال قبل وقتی انقلاب فرهنگی خواست مشروعیت پیدا کند، دانشگاهها تقریباً به یک لانه سیاسی تبدیل شدند و وجود دانشگاهها به عنوان یک عنصر آزارهنده بود و بی دینی و لاابالی و همه نوع انحرافات در آنها حاکم بود.
مهندس حسینی در ادامه به سیاسی بودن دانشجویان در دانشگاهها اشاره کرد و افزود: در فضای دانشگاهها دانشجویان باید از مسائل سیاسی کشور خود آگاه باشند و واقعیتها را بدانند، مطمئناً به اساس مملکت صدمه ای نمی رسد.
نماینده مردم میانه با تأکید کرد: خدمت به نظام جمهوری اسلامی، عین حق است و همه باید در این راه سهیم باشیم و خدمت به اشخاص خاص درست نیست.
حسینی در پایان وجود خوابگاههای دانشجویی را در همه دانشگاهها اعم از دولتی و آزاد و حمایت همه جانبه دولت را از این موضوع و همچنین وجود دانشگاه با دانشجویان با نشاط و شاد را خواستار شد.
در ادامه مهندس حسینی از قسمتهای مختلف دانشگاه از جمله: فضاهای آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، عمرانی، دانشجویی، دانشکده های علوم انسانی و فنی و مهندسی و همچنین مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی جهان پهلوان کاظم رجبی و امکانات ورزشی آن بازدید نمود.IMG 0149