حوزه معاونت دانشجویی، حوزه خدمت رسانی مطلوب به دانشجویان و جلب رضایتمندی آنهاست.
فرهیختگان: اجلاس معاونین دانشجویی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئولین اجرایی منطقه و سازمان مرکزی ، معاونین دانشجویی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و همچنین مسئولین واحد در سالن اجلاس تازه تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار شد.
در ابتدا دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس واحد میانه ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی و گزارش مختصری از عملکرد و روند روبه رشد حوزه های مختلف واحد گفت: واحد میانه دور از دغدغه های سیاسی، اجتماعی، به صورت مستقل و با تفکر علمی که نمونه بارز آن ارتقاء امتیاز واحد از 930 به 1700 بوده، گامهای مفیدی برداشته است.
سپس پورمحمدیان معاون اداره کل امور خدمات دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی روند کارهای حوزه دانشجویی را رضایتمندی دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت: حوزه معاونت دانشجویی حوزه خدماتی است یعنی خدمت رسانی مطلوب به دانشجویان و جلب رضایتمندی آنهاست.
پالیزبان معاون اداره کل نقل و انتقالات دانشجویی سازمان هم در مورد سیاست های کلی حوزه دانشجویی گفت: سیاست امروز دانشگاه آزاد اسلامی و دغدغه های حوزه معاونت دانشجویی و ریاست دانشگاه، مبنی بر تسهیل در امور نقل و انتقالات دانشجویان است و شما معاونین واحدها و مراکز آموزشی در این راستا تلاش بیشتری انجام خواهید داد.
وی همچنین در خصوص تدوین جدیدترین آیین نامه جامع حوزه دانشجویی توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه جلسه  پیشنهادات و مشکلات واحدها و مراکز مختلف توسط معاونین مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

Img 0028

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com