فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از چاپ اولین کتاب تالیفی توسط اساتید این واحد دانشگاهی خبر داد.
دکتر علی فرامرزی با بیان این مطلب گقت: اولین کتاب تالیفی با عنوان " خوشنویسی بر اساس مدل چهار خط " توسط خانم رفعت عطاری و مهدی قیداری از اساتید دانشگاه و با همکاری شورای انتشارات واحد به چاپ رسید.
وی افزود: در این کتاب سعی شده است روش آموزش خوشنویسی نستعلیق به روش 4 خط آموزش داده شود در حالیکه تا به امروز به صورت تقلید حروف بوده است.
فرامرزی اضافه کرد: با استفاده از این روش می توان نحوه خوشنویسی حروف را به راحتی یاد داد. این کتاب برای آموزش خوشنویسی حروف نگارش شده است که البته تا به حال در این مورد کتابی نوشته و ارائه نشده است.

Arm