وزارت جهاد كشاورزي با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري برگزار مي‌نمايد

فراخوان طرح‌هاي كلان ملي فناوري

دارندگان فناوري‌ها و دانش‌هاي فني قابل توسعه در زمينه‌هاي :

1-  تجهيزات، ماشين‌‌آلات و صنايع پيشرفته كشاورزي
2- فرآورده‌هاي بيولوژيك دام، طيور و آبزيان

طرح كلان ملي فناوري:
از جمله طرحهاي پژوهشي كاربردي با ماهيت توسعه اي و محصول گرا است.

معيارها و شاخص‌هاي طرح كلان ملي فناوري:

ماهيت علمي داشته و از فناوري‌هاي متوسط و پيشرفته در آن استفاده شده باشد.
قلمرو بكارگيري و بهره‌مندي از نتايج آن در مقياس ملي و فراملي باشد.
از نظر كاربردی، رويكرد محصول ‌محور داشته باشد.
ابعاد نوآورانه جدی داشته باشد.
درحيطه بكارگيری، نتايج طرح بايد اولويت، كشش ملی و فراملی داشته باشد.
پاسخگوی نيازهای فناورانه برنامه‌های ميان‌مدت و دراز‌مدت رشد و توسعه كشور باشد.
دستگاه متولی خاص نداشته باشد و يا عليرغم نياز به هر دليل به آن پرداخته نشده باشد.
پاسخگوی نياز جدی فعلي و يا آتي كشور باشد.  

گردش‌كار پذيرش، بررسي و تصويب طرح :

گام اول : مراجعه به وبگاه اصلي و كسب اطلاع از نحوه شركت در فراخوان

گام دوم :  تكميل كاربرگ مربوطه

دريافت كاربرگ                                

گام سوم : ارسال كاربرگ تكميل شده به پست الكترونيك دفتر تجاري‌سازي و انتقال فناوري سازمان به آدرس fanavari@areo.ir

مهم: در عنوان نامه الكترونيك "طرح كلان ملي فناوري" درج گردد.

گام چهارم: انجام بررسي‌هاي اوليه در دفتر مذكور در تعامل با متقاضي و كسب اطلاعات و مدارك تكميلي  

گام پنجم: انجام بررسي‌هاي علمي و اقتصادي طرح با همكاري واحدهاي ذيربط

گام ششم: اعلام نتيجه حاصل از بررسي‌هاي اوليه، علمي و اقتصادي به متقاضي از طريق پست الكترونيك

گام هفتم: بررسي نهائي طرح در كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت علمي و فناوري و ديگر دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط، تحت عنوان كميته طرحهاي كلان ملي فناوري

گام هشتم: معرفي طرح‌تآييد شده، جهت انعقاد قرارداد با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://fanavari.areo.ir مراجعه فرمائید.

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com