حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی توسط کمیته فرهنگی اجتماعی باشگاه پرسپولیس در حوزه های مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی، تربیت بدنی (فوتبال)، هنر، اقتصاد، مطالعات فرهنگی، اسیب های اجتماعی، پزشکی ورزشی، ارتباطات و رسانه

برا اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.fc-perspolis.com مراجعه نمائید.

Logo Splash