فرماندارشهرستان در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت:
پروژه میدان دانشگاه بزودی اجرا خواهد شد.
فرهیختگان: مهندس خلفاپور فرماندار شهرستان و هیئت همراه، با حضور رئیس، معاونین و رؤسای دانشکده ها، از قسمتهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از جمله: دانشکده علوم انسانی، ساختمان مرکزی، دانشکده فنی و مهندسی، فضاهای آموزشی، رفاهی و پژوهشی واحد بازدید بعمل آورد.
در این بازدید مهندس خلفاپور ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران دانشگاه، خواستار توسعه کمی و کیفی و افزایش رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد شد.
وی همچنین از تسریع و اجرا پروژه میدان دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

Img 0219

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com