جهت ثبت نام در کارگاه هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به سایت www.hamandishi.net مراجعه و یا به گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه مراجعه نمائید.

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com