فرهیختگان: جلسه طرح اکرام با موضوع " طرح اکرام و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت " با حضور مسئولین کمیته امداد و امام خمینی (ره) شهرستان و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در محل دفتر ریاست واحد برگزار شد.درابتدای جلسه بعد از ارائه گزارش عملکرد از سوی جعفری رئیس اداره کمیته امداد و امام خمینی (ره) و خوشامد گویی دکتر جلیل اجلی معاونت آموزشی دانشگاه و همچنین سخنان مبسوط و جداگانه معاونین دانشجویی، اداری و مالی، پژوهشی و دفتر فرهنگ اسلامی در مورد طرح اکرام و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و بحث و تبادل نظر، تصمیماتی از جمله : ابلاغ بحث طرح اکرام به کلیه همکاران دانشگاهی، استفاده کلیه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد از تسهیلات دانشگاه، تعیین و انتخاب امیررضا رمضانی معاون دانشجویی واحد بعنوان نماینده دائمی طرح اکرام در دانشگاه، ایجاد هسته مرکزی طرح اکرام در دفتر معاونت دانشجویی، برگزاری جلسات ماهیانه با حضور مسئولین دانشگاه و کمیته امداد، حوزه معاونت پژوهش و فناوری عهده دار بحث اطلاع رسانی برنامه های کمیته امداد برای دانشجویان از طریق سایت دانشگاه، برگزاری دور های آموزشی برای دانشجویان بی بضاعت و تحت پوشش و دوره های ضمن خدمت برای کارکنان کمیته امداد با حضور اساتید دانشگاه از سوی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد میانه اتخاذ و مصوب گردید.

005

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com