فرهیختگان: مهندس سیاح رئیس اداره نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مناطق به همراه دکتر صمدی وند مدیر کل آموزشی واحد تبریز و نماینده هیئت نظارت استان جهت تصویب دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از این واحد دانشگاهی بازدید کردند.
در این بازدید دکتر صمدی وند در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی واحد گفت: ما سالهای قبل هم از این واحد دانشگاهی بازدید کرده بودیم، ولی در این مدت چند سال فعالیتهای چشمگیری در همه زمینه ها در این دانشگاه صورت گرفته است.
مدیرکل آموزشی واحد تبریز در ادامه با بیان اینکه ما جهت تصویب دانشکده علوم انسانی واحد میانه آمده ایم افزود: زحمات فراوانی که در این واحد دانشگاهی، هم از نظر جذب هیأت علمی، توسعه رشته ها و فضاهای آموزشی کشیده شده قابل تقدیر است و افق ها و چشم انداز روشنی برای این دانشگاه قابل رویت است.
وی خاطر نشان کرد: ما هم با وجود این همه امکانات بسیار مطلوب، سعی خواهیم کرد گزارشات خودمان را به سازمان مرکزی ارائه کرده و امیدواریم در کنار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دانشکده دیگری به نام دانشکده علوم انسانی در سایه تلاش کلیه پرسنل واحد ایجاد و شاهد رشد و بالندگی بیشتر در زمینه علم و دانش در منطقه 13 باشیم.
صمدی وند در پایان اظهار امیدواری کرد: در مقایسه رشته ها و توسعه رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد، بایستی قدمهای مؤثری هم از سوی مسئولین ذیربط برداشته شود.
در حاشیه این بازدیدها که از قشمتهای مختلف از جمله مهمانسرا، دانشکده فنی و مهندسی و مجتمع فرهنگی ورزشی انجام گرفت، مهندس سیاح رئیس اداره نظارت و ارزیابی سازمان، کلیه امکانات رفاهی، آموزشی، پژوهشی، ورزشی از جمله مهمانسرای واحد میانه را یکی از بهترین و مطلوبترین مهمانسراها در سطح منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

1

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com