فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از انتشار بیست و سومین و بیست و چهارمین شماره ازمجله علمی - پژوهشی دانش نوین کشاورزی پایدار این واحد دانشگاهی خبر داد.
دکتر علی فرامرزی با بیان این مطلب گفت: در این شماره ها در مجموع 16 عنوان مقاله در موضوعاتی نظیر زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی و... ارائه شده و این مجله با تیراژ هزار جلد به چاپ رسیده است.
معاون پژوهش و فناوری واحد میانه در ادامه افزود: این نشریه دارای مجوز درجه علمی ـ پژوهشی از دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی و به صورت فصلنامه می­باشد، که در پایگاههای اطلاع رسانی ملی و بین المللی ISC،CABI ، SID وMagiran نمایه گردیده است.
فرامرزی اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد آغاز به کار سایت اینترنتی اختصاصی این نشریه خواهیم بود و حرکت به سمت نمایه شدن این مجله در لیست مجلات ISI از برنامه های آتی عوامل اجرایی نشریه می باشد.
وی در پایان یادآور شد: مدیر مسئول این نشریه دکتر شهرام شاهرخی، به سردبیری دکتر سیدیعقوب صادقیان­مطهر و مدیر داخلی آن دکتر علی فرامرزی می باشد.

JOR