فرهیختگان: همزمان با سراسر کشور آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 91در واحد میانه برگزار گردید.
دراین آزمون بیش از 250 نفر از داوطلبین دختر و پسر در نوبت صبح روز شنبه 23 اردیبهشت ماه سالجاری در 10 رشته تحصیلی شیمی آلی، باستان شناسی، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی مدیریت کشاورزی، مهندسی کشاورزی – زراعت، مهندسی کشاورزی – علوم خاک، مهندسی حشره شناسی، مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات و مهندسی باغبانی – گرایش گیاهان دارویی در ساختمان دانشکده علوم انسانی واحد به رقابت پرداختند.

Img 7056

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com