درخواست شركت ملي گاز استان تهران براي انجام فاز دوم پروژه تحقيقاتي پژوهشي

" شبيه سازي ديناميكي تخليه جريان در يك سوپر بلوك تهران"

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارسال طرح نامه به آدرس سايت زير مراجعه فرمائيد:

www.nigc-tpgc.ir

http://www.nigc-tpgc.ir/utils/getimg.aspx?t=m&idn=11283

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com