فرهیختگان: به همت انجمن علمی شیمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه مراسم سخنرانی با موضوع " کامپوزیتها " با حضور دانشجویان رشته شیمی و جمعی از مسئولین و اساتید رشته در سالن شهید فرزام کبیری دانشگاه برگزار شد.
دکتر علی خانی از اساتید هیأت علمی واحد و سخنران این مراسم در مورد خواص نانو کامپوزیتها و نقش آنها در صنعت سخنانی را بیان نمود.
دکتر خانی با اشاره به روشهای تولید کامپوزیت و کاربرد آن در زندگی و صنعت تأکید کرد: با توجه به شرایط و نیاز کنونی، استفاده از کامپوزیت می تواند صرفه جویی اقتصادی بسیاری را در کشور داشته باشد.

کامپوزیت

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com