سامانه ثبت نام ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب صرفاً ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است

یارانه پرداختی برای خرید کتاب از بیست و پنحمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

مبلغ یارانه 20 هزار تومان است و دانشجویانی که علاقمند به دریافت این کارت هستند، باید در سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت شماره رهگیری به شعب منتخب بانک صادرات ایران مراجعه کنند و با پرداخت 20 هزار تومان یک کارت خرید 40 هزار تومانی دریافت نمایند .

هر دانشجو مجاز به دریافت یک کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب داخلی استسامانه ثبت نام ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

www.TIBF.Net

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com