کتاب علایم جوشکاری در نقشه های مهندسی توسط علی اصغر بالسینی حضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ترجمه شده است قیمت روی جلد این کتاب 26،000 ريال می باشد.

Ketab

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com