Menu

دانلود فرمها و بخشنامه های طرحهای پژوهشی


 

بخشنامه جدید نحوه ارائه طرحهای پژوهشی فرم صفر طرحهای پژوهشی
پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی فرم الف طرحهای پژوهشی
 فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی فرم تعهد طرح
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی مدارک لازم جهت ارسال طرح پژوهشی به معاونت پژوهش و فناوری (نکات مهم)
فرم تأییدیه گروه  بخشنامه و فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشی
شیوه نامه نگارش و تدوین طرح های پژوهشی قرار داد داخلی تصحیح شده در جهت تسهیل بیشتر در اجرای طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی به همراه فرم قرارداد

 


 

عنوان طرح نام مجری وضعیت گروه
بررسی تاثيراندازه غده بذری سيب زمينی بر روند رشد و عملکرد سيب زمينی رقم مورت و ... علی ایمانی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثرات سترس خشکی و محلول پاشی اوره در مراحل مختلف رشد بر انتقال مجدد ... مهردادعبدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی روندرشد، عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سويا در سه تاريخ کاشت درشرايط ميانه علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثرتوام فاصله رديف و تراکم کاشت بر روند رشد و عملکرد ذرت دانه‌ای... رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
تهيه کلکسيون آموزشی آفات گياهی اورنگ کاووسی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی تاثير سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ورشد اوليه سه رقم برنج مهرداد عبدی خاتمه یافته کشاورزی
جمع‌آوری وشناسايی بذور گياهان زراعی محلی واصلاح شده درمنطقه ميانه رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی رابطه بين تحصيلات معلمان با عملکرد تحصيلی دانش آموزان در سالتحصيلی 79-80 محمد میانجی خاتمه یافته علوم انسانی
شناسائی عوامل انواع سياهک سورگوم جاروئی و تعيين پرکندگی انها در ميانه سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
تحليلی از رژيم بادهای ميانه و بررسی ان در ارتباط با محيط شهری رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه تاثير تيمارهای فيزيکی وشيميايی بر اينوکلوم بذر زاد عامل بيماری لکه نواری جو سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی علل مشارکت سياسی جوانان و نوجوانان و هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ميانه رقیه بدلی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی تاثير ثبات در مديريت دبيرستانها و تاثير ان در بهبود کيفيت اموزشی دانش اموزان بهرام ملکی خاتمه یافته علوم انسانی
اثرمنابع و مقادير کودهای ازته برعملکردو اجزاء عملکرد دانه ذرت رقم سينگل گراس 704 علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی عوامل تعيين کننده توسعه صادرات غيرنفتی در برنامه سوم توسعه شهلااحمدی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی میزان و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای ... محمدرضا نوروزی اقدم خاتمه یافته علوم انسانی
ارزيابی تاثير تيمار بذور سورگوم جارويی با قارچکشهای مختلف در کنترل سياهکهای ... سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه کشت دوم ارقام زودرس آفتابگردان درزمينهای زيرکشت جو درمنطقه ميانه رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی تاثير محلول پاشی عناصر ريز مغزی در مراحل فنولوژيکی بر عملکرد و کيفيت دانه گندم مهرداد عبدی خاتمه یافته کشاورزی
بیماری بروسلولز و تعيين تيتر ان بر روی گاوان کشتار شده شهرستان میانه ابوالفضل اسعدی خاتمه یافته کشاورزی
طراحی و ساخت ربات هوشمند عزیزاله‌سیمین‌فر خاتمه یافته فنی مهندسی
تعيين ميانگين درصد همخونی زنبور عسل در شهرستان ميانه اورنگ کاوسی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثرات توپوگرافی، نوسانات سفره آب زيرزمينی و مواد مادری اهکی بر تغيير و ... .. ناصر نظری خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه چگونگی تشکيل وتحول خاکها در يک رديف ارضی ، آبی درمنطقه ميانه ناصرنظری خاتمه یافته کشاورزی
ارزيابی تاثير تيمار بذور جو با قارچکشهای مختلف بر کنترل بيماری جو در شرايط مزرعه سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
قرض الحسنه و مسائل حقوقی و فقهی آن و اعطای تسهيلات در بانکهای شهرستان ميانه قهرمان مهنام خاتمه یافته علوم انسانی
مطالعه و بررسی تهيه آمينو کو مارينها بروش جديد، آسان وکم هزينه بااستفاده از تابش امواج مايکروويو حسن ولی زاده خاتمه یافته علوم پایه
بررسی بيولوژی وتغييرات جمعيت شته های سورگوم جاروئی درمنطقه ميانه شهرام شاهرخی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی مثنوی ازديدگاه روانشناسی حسین قاسمی خاتمه یافته علوم انسانی
طراحي و شبيه سازي پردازشگرهاي نوري تصوير محرم عليزاده خاتمه یافته فنی مهندسی
بررسي اثر كاهش ارزش ريال بر واردات ايران شهلا احمدي خاتمه یافته علوم انسانی
نقد و تحليل داستان موسي و شعبان از دفتر دوم مثنوي فريبا محمودي خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی تاثير ارايش کاشت ارقام زودرس افتابگردان پس ازکشت کلزا در منطقه کندوان ميانه رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
سنجش ميزان بيگانگی اجتماعی و عوامل موثر برآن دربين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی ... رقیه پرهام خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی علل و انگيزه‌های مهاجرت دانش‌آموختگان رشته کشاورزی به خارج از کشور و ارائه راهکارهای... محمدرضانوروزی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی اهمیت اقتصادی آلودگیهای انگلی نشخوارکنندگان در کشتارگاه صنعتی میانه جابر داوودی خاتمه یافته کشاورزی
طراحی و ساخت رباط سیستم هشدار سبقت اتومبیل محرم علیزاده خاتمه یافته فنی مهندسی
شناسائی دشمنان طبيعی شته های سورگوم جاروئی و بررسی تغييرات جمعيت آنها درمنطقه ميانه شهرام شاهرخی خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه اثرات حذف برگ روی عملکرد و اجرای عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوای ... رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسي ابعاد زندگي عين القضات ميانجي حسين قاسمي خاتمه یافته علوم انسانی
بررسي شيوه‌هاي ترغيب دانشجويان به اقامه نماز جماعت در دانشگاه حميد صمدپور خاتمه یافته علوم انسانی
بررسي عوامل ايجاد كننده استرس در كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي رفعت عطاري خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی ارتباط بین صادرات و بازده سهام شرکتها ... چنگیز سلمانی خاتمه یافته علوم انسانی
ارزیابی واکنش قارچ عامل بیماری سیاهک پنهان سورگوم جارویی به قارچکشهای--- سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی وضعيت بيکاری و راههای تامين اشتغال در شهرستان ميانه شهلا احمدی خاتمه یافته علوم انسانی
تجلي قهرمانان شاهنامه در ديوان خاقاني رضا ملكي خاتمه یافته علوم انسانی
امكان بهره‌گيري از محصولات به عنوان گياه تله سليمان جمشيدي خاتمه یافته کشاورزی
بررسی و شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه محمدرضا نوروزی اقدم خاتمه یافته علوم انسانی
اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی سیدیوسف حاجی اصغری خاتمه یافته کشاورزی
ارزيابی اثرتنش خشکی درمراحل مختلف نمو برعملکرد و اجزائ عملکرد وکيفيت دانه... علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی تثبيت بيولوژيکی ازت دريونجه يکساله و مقايسه کارايی همزيستی سوشهای ... مهرداد عبدی خاتمه یافته کشاورزی
ارزیابی آب رو دخانه های قزل اوزن ، گرمرود و شهر چای در رابطه با تاثیر ان بر جوانه زنی برنج رحیم علیمحمدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثرات کودهای پتاسيمی و سولفات روی و اثرمتقابل انها بر عملکرد و اجراء عملکرد و ... . امین علی نوری خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثرات سه نوع کودپتاسيم در تحمل به تنش خشکی گندم رقم زرين در منطقه ميانه اسد معصومی اصل خاتمه یافته کشاورزی
طراحي و ساخت يك پردازشگر نوري جهت شناسايي چهره محرم عليزاده خاتمه یافته فنی مهندسی
بررسي و شناسايي انگل‌هاي شيردان نشخوار كنندگان كوچك در كشتارگاه ميانه جابر داودي خاتمه یافته کشاورزی
بررسي پنج آفت كش روي شته‌هاي سورگوم جارويي شهرام شاهرخي خاتمه یافته کشاورزی
بررسي اثرات تنش خشكي انتهاي فصل بر روي صفات موروفولوژيكي دكتر خورشيدي خاتمه یافته کشاورزی
گذري بر فرهنگ عاميانه شهرستان ميانه فريبا محمودي خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی میزان آلودگی واروا جاکوسپونی ... دکتر جابر داودی خاتمه یافته کشاورزی
تأثیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) بر تصمیم گیری مدیران امیررضا رمضانی خاتمه یافته علوم انسانی
طراحی و شبیه سازی و بهینه سازی منابع سوئیچینگ با راندمان بالا و ضریب قدرت بالا ... محمدرضا ابراهیمی خاتمه یافته فنی مهندسی
بررسی تأثیر نوسانات حجم پول بر بازار سرمایه در ایران صابر جلیلی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی تأثیر انواع کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف لوبیا مهدی طاهرخانی خاتمه یافته کشاورزی
تعیین زمان اولین تخمک گذاری مادیانهای منطقه آذربایجان به طریقه اندازه گیری هورمونی دکتر رضا وجـدی خاتمه یافته کشاورزی
ارزیابی تأثیر تمرین و بازی بر اصلاح عقب ماندگی مهارتهای ... بهمن ولی نژاد خاتمه یافته علوم انسانی
تأثیر گروههای حجیم و بزرگ بر میزان تولید حرارت توسط سیستم نوربورنادی ... اسماعیل وصالی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت دوره ای علف هرز تاج خروس در تراکم های متفاوت ... کوروش صیامی خاتمه یافته کشاورزی
تأثیر مقادیر نیتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخصهای 9 رقم کلزا در ... دکتر علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
رشد و اسپورزایی جنسی و غیرجنسی ... سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
تهیه آلیزارین از آنتراسن سعیده یحیایی خاتمه یافته علوم پایه
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مشارکت زنان فریبا محمودی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی تاثیـر تکانه های نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات و واردات در ایران نسرین رستمی خاتمه یافته علوم انسانی
تهیه بانک اطلاعاتی زمین شناسی – معدنی شهرستان میانه آرش گورابجیری پور خاتمه یافته فنی مهندسی
بررسی تهیه کمپوزیتهای مختلف متشکل ازنمکهای مختلف روی با ... کمال بخشی خاتمه یافته علوم پایه
پایداری و آروماتیسیته ترکیبات تیابنزن و مشتقات مربوطه دکتر مرتضی میرزایی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی تأثیر فیزیولوژیک ترکیب بتا آدرنرژیک آگونیست در جیره هایی با سطوح متفاوت ... سید یوسف حاجی اصغری خاتمه یافته کشاورزی
ارزیابی اثر تاریخ کاشت و رقم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی به عنوان کشت دوم در منطقه میانه دکتر علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی و مقایسه عملکرد دانه لاینهای پیشرفته گندم دو روم دیم در شرایط زارعین در ... امیر قنبری خاتمه یافته کشاورزی
تعیین بانک بذر و قوه نامیه علفهای هرز مزارع سورگوم جاروئی میانه روزبه مردان خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثرات الکترونی درموقعیت بر روی انرژی سینگلت ... اسماعیل وصالی خاتمه یافته علوم پایه
تهیه آلیزارین به عنوان رنگ نساجی از آنتراکینون سعیده یحیایی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی و شناسایی فاز 2(برون دانشگاهی) حسین علیزاده خاتمه یافته علوم انسانی
تعیین پایداری و آروماتیسته ترکیبات حلقوی ... . اسماعیل وصالی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی تأثیر تاریخهای مختلف کاشت با دو روش کشت فاروئی و کرتی بر عملکرد دو رقم ... مهدی طاهرخانی خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه روابط بین صفات مختلف لوبیا با استفاده از روشهای آماری چند متغیره محمد صالحی خاتمه یافته کشاورزی
طراحی و ساخت سیستم حضور و غیاب پرسنلی با استفاده از پردازش تصویر غلامرضا چمن خواه خاتمه یافته فنی مهندسی
محاسبه مدار حرکت ماهواره در سیستم زمین- ماه محمود ماهری خاتمه یافته علوم پایه
مدلlotka valterra در سیستم prey-predator دینامیکی محمود ماهری خاتمه یافته علوم پایه
برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه محمدرضا نوروزی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی اثر میدانهای بالا در مواد آمورف حاوی اکسید ... . مهدی میرزایی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی آلودگی به گونه¬های بابزیا و کنه¬های ناقل آن در تک سمی¬های شهرستان میانه دکتر جابر داودی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی شبکه های فعال و ارائه روش جدیدی برای پیکر بندی ... سمیه قلیزاده خاتمه یافته فنی مهندسی
زمینه یابی نابهنجاری های رفتاری – اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 محمدرضا نوروزی اقدم خاتمه یافته علوم انسانی
تولید اسید اگزالیک از طریق اکسیداسیون کاغذ باطله توسط اسید نیتریک با استفاده از ... فهیمه قره خانی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی میزان شیوع اورام پستان تحت بالینی درگاومیش های رودخانه ای استان آذربایجان ... دکتر رضا وجدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی میانه به اطلاعات ... فرشته نورعلیزاده خاتمه یافته علوم انسانی
تجزیه و تحلیل بافت تاریخی شهرستان میانه زهره صلواتی زاده خاتمه یافته فنی مهندسی
طراحي پايگاه اطلاعاتي و وب سايت واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 2 محمد موسايي خاتمه یافته علوم پایه
مطالعه پارامترهای جدول زندگی شته معمولی گندم مهندس حبیب خدابنده خاتمه یافته کشاورزی
بررسی اثر محلول نانو سیلور بر افزایش کارآیی غلظتهای مختلف با دزهای متفاوت ... علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
طراحی و ساخت سیستم هوشمند گلخانه ای ... عباس نعمتی خاتمه یافته فنی مهندسی
تدوین برنامه استراتژیک مراکز ترکمانچای،ترک، کاغذکنان محمدرضا نوروزی اقدم خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا در منطقه میانه محمدرضا موحدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه در امور آموزش و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان ... محمدرضا نوروزی اقدم خاتمه یافته علوم انسانی
اثرات تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ارزن ... علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه رسانندگی و ساختار نیم رسانای نانو ساختار اکسید روی مهدی میرزایی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس درگوسفندان شهرستان میانه به روش ... دکتر رضا وجدی خاتمه یافته کشاورزی
اثر عصاره آبی بذر زیره سبز بر روی جوانه زنی بذور تاج خروس و سلمه تره جلیل اجلی خاتمه یافته کشاورزی
تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی ارزن نوتریفید و سورگوم علوفه¬ای مهدی مهرپویان خاتمه یافته کشاورزی
بررسی و تعییر پراکندگی بیماری آنتراکنوز گردو ... سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تقویت کارآفرینی دانشجویان منطقه شمالغرب رستم قره داغی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی اندیس سگد و اندیس سگد توسعه یافته روی خاصیت انتقالی گراف پل جعفر اسدپور خاتمه یافته علوم پایه
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده های بومی نخود شمالغرب ایران با استفاده ... ناصر محبعلی پور خاتمه یافته کشاورزی
بررسي ارتباط بين ارزش افزوده و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار چنگيز سلماني خاتمه یافته علوم انسانی
تاکسونومی مورفولوژیک (ساختاری و فراساختاری) قارچ جنس ... سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی پتانسیلهای هیدرواقلیم شهرستان میانه دکتر منوچهر فربودی در حال اجرا کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم نسرین رستمی خاتمه یافته علوم انسانی
اثر کم کاری موقتی تیروئید با استفاده از پلی تیواوراسیل پس از بلوغ جنسی بر میزان ... دکتر جابر داودی در حال اجرا کشاورزی
بررسی امکان طرح مدیریت چند منظوره منابع طبیعی در شهرستان میانه مهرداد اکبرزاده خاتمه یافته کشاورزی
واکنش ارقام مختلف لوبیای معمولی تحت شرایط تنش معمولی جلیل اجلی در حال اجرا کشاورزی
بررسی تأثیر معلم ورزش و معلم کلاس بر توسعۀ تواناییهای ادارکی ـ حرکتی دانش آموزان 6 ... بهمن ولی¬نژاد در حال اجرا علوم انسانی
بررسی مبانی جرم شناسی در بوستان و گلستان محمد میانجی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی موانع بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده ... امیررضا رمضانی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی امکان کشت ارقام مختلف زعفران ... . مهندس علیمحمدی در حال اجرا کشاورزی
بررسی رابطه بین جریانهای نقدی آزاد، جریانهای نقدی عملیاتی ... صابر جلیلی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی و مقایسه راهبردهای یادگیری دانشجویان ... نورالدین فایقی در حال اجرا علوم انسانی
تأثیر محدودیت آب بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دکتر خورشیدی در حال اجرا کشاورزی
رابطه بین شاخصهای ارزش مالی و سودآوری با بازده... صابر جلیلی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی و ارائه روشی جدید برای کاهش اغتشاشات کلی هارمونیکی ... عباس نعمتی خاتمه یافته فنی مهندسی
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی و روند رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام یونجه در ... علی قرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید a آسیلوکسی کربامیدها و محاسبات کوانتمی مربوطه اسماعیل وصالی خاتمه یافته علوم پایه
ستنز ترکیبات مایع یونی(lonic liquids) هدفمند و استفاده ... دکتر مرتضی میرزایی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی جذب و سنتیک آلاینده های نیتریت و نیترات توسط جاذبهای صنعتی کوپل ... دکتر علی خانی خاتمه یافته علوم پایه
بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران بانکها (مطالعه موردی: مدیران بانکهای ... ) امیررضا رمضانی در حال اجرا علوم انسانی
ارائه راهکار جدید جهت ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع شده نوید رضاقلی زاده در حال اجرا فنی مهندسی
ارزیابی تأثیر چند قارچکش رایج در کنترل بیماری زنگ درختان تبریزی سیامک صلاحی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان میانه... جابر داودی خاتمه یافته کشاورزی
ارزیابی عملکرد پرورش قارچ خوراکی دکمه ای در بستر های بلوکی، قفسه ای و کیسه ای حسن نورافکن در حال اجرا کشاورزی
تأثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن¬های B.T.S بر روی جهت¬یابی زنبورعسل علی حبیبی در حال اجرا فنی مهندسی
کنترل اسکالر سرعت موتور القایی ... حسن باغگر در حال اجرا فنی مهندسی
مطالعه خواص الكتريكي و اپتيكي تركيبات CuO-Fe2O3-P2O5 مهدی میرزایی خاتمه یافته علوم پایه
تأثیر بهایابی بر مبنای فعالیت بر عملکرد موسسات و مدیران داود روحی در حال اجرا علوم انسانی
امکان سنجی استفاده از انرژی باد در شهرستان میانه ناصر نظری در حال اجرا کشاورزی
طراحی و ساخت کوره خورشیدی برای تولید انرژی گرمایی در ساختمان فدرا امینی بدر در حال اجرا فنی مهندسی
شناسایی و فرمولاسیون ترکیب دارويی كوئتياپين فومارات برای درمان اسكيزوفرنيا و ... اسماعیل وصالی خاتمه یافته علوم پایه
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي سه بعدي براي دامنه هاي کروي ... محمود ماهری در حال اجرا علوم پایه
سنتز و بررسی نانو کامپوزیت های بیو سازگار به عنوان حاملین دارویی مهرداد مهکام خاتمه یافته علوم پایه
بررسی میزان گرایش دانشجویان به رسانه های داخلی و خارجی رفعت عطاری خاتمه یافته علوم انسانی
اثر بی ثباتی درآمدهای صادراتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران محمد مهدیلو در حال اجرا علوم انسانی
طراحی، مدلسازی و شبیه¬سازی جبران¬ساز ولتاژ پایین جهت بهبود کیفیت برق شبکه توزیع عباس نعمتی خاتمه یافته فنی مهندسی
تاثیر بها یابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حمید ماکویی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی رابطه میان آزادسازی مالی و تجاری و اندازه دولت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سیما اسکندری در حال اجرا علوم انسانی
محاسبه مسیرهای تناوبی حول نقاط سکون L1 و L2 به روش پوانکاره لیندشتاد محمود ماهری در حال اجرا علوم پایه
بررسی میزان استرس دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی ... شهریار صالحی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی موانع مشارکت زنان در امور مدیریتی وارائه راهکاربر حسب اولویت اصلی مشکل در ادارات ... رقیه حسن زاده در حال اجرا علوم انسانی
بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 13 علیرضا حسین پورسنبلی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بر بهبود عملکرد ... محمدرضا نوروزی اقدم در حال اجرا علوم انسانی
بررس اجمالی غزلیات سعدی عزیزه یوسفی خاتمه یافته علوم انسانی
بهینه سازی و کاهش پیچیدگیها و محاسبات در کدگذار استانداردهای ویدئویی جمشید محمدی در حال اجرا فنی مهندسی
گونه شناسی مسکن شهرستان میانه زهره صلواتی زاده خاتمه یافته فنی مهندسی
یک الگوریتم مسیریابی جدید برای انتقال بهینه داده های مالتی مدیا ... سمیه قلیزاده در حال اجرا فنی مهندسی
باستان شناسی شهرستان میانه دکتر حسین علیزاده در حال اجرا علوم انسانی
اثرسطوح مختلف کود دی آمونيوم فسفات و سوپرفسفات تريپل کلسيم بر بيماری پوسيدگی منوچهر فربودی در حال اجرا کشاورزی
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد ... محمدسعید احمدی خاتمه یافته علوم انسانی
اثر روش های آبیاری سطحی و موضعی بر عملکرد دانه و کیفیت سه رقم لوبیا ... مهدی مهرپویان در حال اجرا کشاورزی
طراحی و ساخت ویترین الکترونیکی و آسانسوری ... علی حبیبی در حال اجرا فنی مهندسی
سنتز نانو ذرات نیمه هادی cdo تحت امواج فراصوتی ... ناصر سپهری جوان در حال اجرا فنی مهندسی
محاسبه تعدادی از شاخص های همبندی بر روی گراف مولکولی نانو مخروط کربن جعفر اسدپور در حال اجرا علوم پایه
بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های جمع آوری شده از ایران با استفاده از فن آوری ... سلیمان جمشیدی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی ساختار و منحنی جریان – ولتاژ واریستورهای ساخته شده از ... مهدی میرزایی در حال اجرا علوم پایه
حل سیستم کوپل شده معادله شرودینگر با روشهای اختلالی لیلا صفی خانی در حال اجرا علوم پایه
بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان میانه رفعت عطاری خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی امکان تولید مینی تیوبر از میکرو تیوبرهای دو رقم سیب زمینی در بسترهای مختلف در ... علی فرامرزی خاتمه یافته کشاورزی
پنهان سازی اطلاعات در سیگنالهای مکالمه تلفن با استفاده از روش ... محرم علیزاده در حال اجرا فنی مهندسی
بررسی اثر سرما برروی فرآیند تکوین گلهای غیر طبیعی در گیاه گوجه فرنگی محمدعلی خواجه الدینی در حال اجرا کشاورزی
بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص بحران هویت دانشجویان محمد میانجی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی تأثیر مشارکت کارکنان بر اثربخشی موسسات پولی تحت نظارت بانک ملی در ... رستم قره داغی خاتمه یافته علوم انسانی
برآورد مدل بهینه مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران شهلا احمدی خاتمه یافته علوم انسانی
مطالعه اثرات الکترونی روی انرژی حالتهای یکتایی و سه ترکیبات ... اسماعیل وصالی در حال اجرا علوم پایه
استفاده از فرآیند فتوالکتروفنتون جهت تصفیه الکتروشیمیایی پسابهای حاوی مواد رنگزای ... نادر جعفرزاده خاتمه یافته علوم پایه
بررسی شیوع سرمی نئوسپورا کنینوم در گوسفندان شهرستان میانه به روش الایزا و ایمونوفلورسانس . رضا وجدی حکم آباد در حال اجرا کشاورزی
سنتز نایترون ها و مطالعه واکنش افزایشی ... حسن ولی زاده خاتمه یافته علوم پایه
اثر تغییر کاربری اراضی بر خصویات فیزیک و شیمیایی خاک ناصر نظری خاتمه یافته کشاورزی
بررسی موانع اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی ایران حمید ماکویی در حال اجرا علوم انسانی
ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی جلیل اجلی خاتمه یافته کشاورزی
بررسی ترکیبات فرار و خاصیت آنتی اکسیدانتی میوه گیاه قره داغ سیدمحمدعلی خواجه الدینی خاتمه یافته کشاورزی
سنتز شناسایی و محاسبات کوانتومی روی تیو گلیکولوریل ها سعیده یحیایی در حال اجرا علوم پایه
آزمون فسفر خاک و ارائه مدل توصیه کودی فسفری برای زراعت های رایج ... منوچهر فربودی در حال اجرا کشاورزی
اثر بحران های مالی بر بازار سهام (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) رستم قره داغی در حال اجرا علوم انسانی
پیش بینی کوتاه مدت مصرف برق در یک منطقه با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی برای بهره گیری در نیروگاههای برق حامد پزشکی در حال اجرا فنی مهندسی
بررسی و اصلاح امنیت پروتکلهای موجود در... سمیه قلیزاده در حال اجرا فنی مهندسی
بررسی رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و محافظه کاری ... اسکندری در حال بررسی علوم انسانی
سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت از دیدگاه ... صابر جلیلی در حال بررسی علوم انسانی
مطالعه وامکان سنجی استفاده از انرژیهای نو ... باغگر در حال بررسی فنی مهندسی
فرآوری نیکل موجود در باطله های معدنی یکی از معادن ... سعیده یحیایی در حال اجرا علوم پایه
بررسی بار انتقالی و ممان دوقطبی و سایر خواص ترمودینامیکی مولکولهای ... بخشی در حال بررسی علوم پایه
بررسی و مقایسه پروتکلهای مسیریابی در شبکه-های manet سمیه قلیزاده در حال بررسی فنی مهندسی
علوفه خرد کن اتوماتیک با قابلیت خودکششی علوفه حمید شکری خاتمه یافته فنی مهندسی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پردازش سیگنالهای دیجیتال خدیجه کرم زاده در حال اجرا علوم پایه
بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود صابر جلیلی در حال بررسی علوم انسانی
جوشکاری مقاومتی و تاثیرات آن بر روی سیستم های الکترونیک قدرت عباس نعمتی در حال اجرا فنی مهندسی
ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه علیرضا حسین پور سنبلی خاتمه یافته علوم انسانی
بررسی و ارزیابی پارامترهای شکست سدهای خاکی ... شهرام موسوی در حال اجرا فنی مهندسی
روش آنالیز هموتوپی برای حل سیستم کسری آشوبناک چن موسایی در حال اجرا علوم پایه
بررسی تغییرات مکانی آهک خاکهای آنتی سول و ... ناصر نظری در حال بررسی کشاورزی
مطالعه ترکیب و اثر احتمالی آلاینده های فاضلاب های ... سیدیوسف حاجی اصغری در حال اجرا کشاورزی
ارزیابی و امکان سنجی تولید انرژی الکتریکی از بیوگاز ... مصطفی اصغری در حال بررسی فنی مهندسی
پی جویی سنگهای تزئینی و ساختمانی با استفاده از داده های ... پریوش مهدوی در حال بررسی فنی مهندسی
ارائه یک کنترل اکتیو روی سیستم های دینامیکی آشوبناک غیرمتشابه محمد موسایی در حال بررسی علوم انسانی
بررسی بار انتقالی و ممان دو قطبی و سایر خواص ترمودینامیکی ... کمال بخشی در حال بررسی علوم پایه
بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی با توزیع نابرابری درآمد شهلا احمدی در حال اجرا علوم انسانی
جذب خود به خود در محیط های نامنظم لیلا کیانی در حال اجرا علوم پایه
بررسی عوامل موثر در توسعه روحیه و مهارت های کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 13 محمدرضا نوروزی اقدم در حال اجرا علوم انسانی
ارزیابی مقاومت به تنش شوری گیاهان دارویی سیاه دانه و بارهنگ و گل راعی ... حسن نورافکن در حال بررسی کشاورزی
طراحی و ساخت دستگاه تجمیع کننده ریموت کنترلرهای مادون قرمز جمشید محمدی در حال اجرا فنی مهندسی
تحلیل مقابله ای سرمقاله های تهران تایمز و نیویورک تایمز بر اساس مدل فرامتنی محرم شریفی در حال اجرا علوم انسانی
حل تقریبی تحلیلی معادلات دیفرانسیل غیرخطی به روش کرایلف لیلا صفی خانی در حال اجرا علوم پایه
بررسی رابطه عوامل زمینه هیات علمی با رضایت شغلی و سازمانی آنها ... رفعت عطاری در حال بررسی علوم انسانی
نمودار برانگیختگی جمعی در دستگاه الکترونی ... علی اصغر رضاییه در حال بررسی فنی مهندسی
بررسی و شبیه سازی کنترلرهای فعال و آنلاین در فیلترهای فعال قدرت علی اصغر رضاییه در حال بررسی فنی مهندسی
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی ... رستم قره داغی در حال اجرا علوم انسانی
بررسی اثر اسانس گیاهان معطر برگ بو، اکالیپتوس، اسطوخودوس و رزماری علیه شته های سورگوم جارویی حبیب اله خدابنده خاتمه یافته کشاورزی
بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی سرمایه گذاری در شهرستان میانه داود حق خواه در حال بررسی علوم انسانی
بررسی باستان شناختی محوطه قیزقالاسی شهرستان میانه حسین علیزاده در حال اجرا علوم انسانی
مطالعه خواص آنتی¬اکسیدانتی، ضدمیکروبی و اندازه گیری ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی 8 گونه گیاه سرخس بومی ایران حسن ولی زاده در حال بررسی کشاورزی
نگرش زبان آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی تحت شبکه اینترنتی کریم جهانگیری اقدم در حال بررسی علوم انسانی
بررسی و طراحی سیستم مونیتور از راه دور فشار و دما ... جمشید محمدی در حال اجرا فنی مهندسی
بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه در گزارش گیری سالانه و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صابر جلیلی در حال اجرا علوم انسانی
مطالعه تکوینی گل آذین کپه ای و گلچه ها در گیاه دارویی قاصد بهار ... مهدی اورعی خاتمه یافته کشاورزی
اثرات نانو ذرات نقره بر پارامترهای بیو شیمیایی خوت و پاتولوژیک در یک مدل حیوانی (موش صحرایی) اسد اسدی در حال بررسی کشاورزی
تبیین الگوی نمونه برداری دنباله ای و بینومیال جمعیت شته های ... شهرام شاهرخی خاتمه یافته کشاورزی
مطالعه عددی تاثیر دمای سوخت پاشیده شده تحت بارهای مختلف ... آرش نعمتی در حال اجرا فنی مهندسی
محاسبه چند جمله ای های توپولوژیکی برای سیستم های بنزنی جعفر اسدپور در حال اجرا علوم پایه
اثر اسانس لاواندولا آنگوستیوفولیا بر روی انفارکتوس قلبی ناشی ... مجتبی ضیایی در حال اجرا کشاورزی
سنتز و شناسایی ترکیبات n و n دی آریل 2 الکیل آمینو بنزوفوران و محاسبات کوانتمی ... اسماعیل وصالی در حال اجرا علوم پایه
سنتز و شناسایی گلیکولوریل ها و محاسبات ... فهیمه قره خانی در حال اجرا علوم پایه
تاثیر عصاره پنیرک، آویشن شیرازی درمنه کوهی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت ناصر محبعلیپور در حال اجرا کشاورزی
اثر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیومورفولوژیکی کمیت و فعالیت ضد باکتریایی اسانس ریحان ... حسن نورافکن در حال اجرا کشاورزی
ارزیابی بیوسنتز آنتوسیانین در میوه های انگور رقم صاحبی در پاسخ به تیمار اسید سالیسیلیک مهدی اورعی در حال اجرا کشاورزی
بررسی اثر مدافینیل بر اختلالات حرکتی و اثر درمانی لوودوپا در بیماری پارکینسون ... مجتبی ضیایی در حال بررسی کشاورزی
سنتز شناسایی و مطالعات تئوری روی تری آزنهای بنز آمیدی فهیمه قره خانی در حال اجرا علوم پایه
ایجاد سیستم مدیریت ریسک در شبکه های تامین و توزیع آب در برابر خطر زلزله شهرام موسوی در حال اجرا فنی مهندسی
بررسی اثر مدافینیل بر اختلالات حرکتی و اثر درمانی لوودوپا در بیماری پارکینسون ناشی از ... رضا وجدی در حال اجرا کشاورزی
اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و ژنوتیپهای عدس در شرایط اقلیمی بخش کندوان شهرستان میانه علی فرامرزی در حال اجرا کشاورزی
بررسی ساختاری نانو ذره فولرن و محاسبات برهمکنش بین اوزون و فولرن علی خانی در حال اجرا علوم پایه
حذف مخلوط مواد رنگزای راکتیو از آبهای آلوده به کمک فرایند الکتروفنتون و مدلسازی فرایند با استفاده از ... نادر جعفرزاده در حال اجرا علوم پایه
بررسی نگاشت ایشتودی روی خطوط جهتدار در فضای سه بعدی مینا رشیدی در حال اجرا علوم پایه
سیستم اتوماسیون welding record و defect detecting خطوط لوله تغذیه و توزیع شبکه گاز شهری صادق اقدمی در حال اجرا فنی مهندسی
تهیه نانو فتو کاتالیزور مزدوج آهن اکسید روی اکسید و کاربرد آن در حذف اسید نارنجی 7 از آبهای آلوده تحت تابش ... علی خانی در حال اجرا علوم پایه
Go to top
saeed_sol@yahoo.com