برنامه تقویم اجرایی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

 بر اساس این تقویم، ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد از ابتدای شهریور و شروع کلاس‌های سال تحصیلی جدید ۱۵ شهریور خواهد بود.

Photo

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com