«امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهد شد.»
اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در خصوص امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، مراکز سه گانه آموزشی ترکمانچای، ترک، کاغذکنان و آموزشکده سما
پیرو اطلاعیه های قبلی ستاد آموزش مجازی واحد میانه، مراکز سه گانه آموزشی ترکمانچای، ترک، کاغذکنان و آموزشکده سما، در اجرای بخشنامه شماره 152/77ص/99 مورخ 15/3/99 سازمان مرکزی، با عنایت به جلسات متعدد ستاد آموزش مجازی استان و واحد میانه، مراکز سه گانه آموزشی ترکمانچای، ترک، کاغذکنان و آموزشکده سما در راستای رفع دغدغه های دانشجویان و خانواده های گرانقدرشان و به منظور حفظ سلامت دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه(به دلیل شیوع بیماری کرونا) موارد ذیل درباره امتحانات نیمسال دوم 99-98 به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد:
کلیه امتحانات لغو شده از تاریخ 24/03/99 لغایت 30/03/99 در همان ساعت مقرر به تاریخ 21/04/99 لغایت 26/04/99 بشرح ذیل انتقال یافته است. لذا تاریخ امتحانی درج شده در کارت ورود به جلسه صادره از مورخ 24/03/99 به بعد دارای اعتبار می باشد.
امتحانات روز شنبه 24 خرداد به روز شنبه 21 تیر ماه 99 در همان ساعت انتقال یافته است.
امتحانات روز یکشنبه 25 خرداد به روز یکشنبه 22 تیر ماه 99 در همان ساعت انتقال یافته است.
امتحانات روز دوشنبه 26 خرداد به روز دوشنبه 23 تیر ماه 99 در همان ساعت انتقال یافته است.
امتحانات روز سه شنبه 27 خرداد به روز سه شنبه 24 تیر ماه 99 در همان ساعت انتقال یافته است.
امتحانات روز پنجشنبه 29 خرداد به روز چهارشنبه 25 تیر ماه 99 در همان ساعت انتقال یافته است.
امتحانات روز جمعه 30 خرداد به روز پنجشنبه 26 تیر ماه 99 در همان ساعت انتقال یافته است.
*اخذ کارت ورود به جلسه امتحانی جهت شرکت در آزمون الزامی بوده و ضروریست که دانشجویان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 29/03/99 نسبت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
* دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی واحد میانه، مراکز سه گانه آموزشی ترکمانچای، ترک، کاغذکنان و آموزشکده سما، در صورت داشتن هر نوع مشکل فنی و ارتباطی (صرفاً در خصوص برگزاری امتحانات مجازی نیمسال دوم 99-98) لازم است فقط به صورت فردی سریعاً قبل از برگزاری و شروع امتحانات مشکل مذکور را به استادان دروس و مدیر گروه رشته خود اطلاع دهند تا تصمیمات مقتضی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح اتخاذ و نتیجه به خود آنها (دانشجویان) ابلاغ گردد.
نحوه برگزاری امتحانات مقطع دکتری تخصصی در واحد میانه
به استناد مفاد مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 152/77ص/99 مورخ 15/03/99 امتحانات کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی واحد میانه، به صورت شفاهی و ارزشیابی برخط از طریق سامانه آموزش مجازی واحد الکترونیکی (LMS) و طبق زمان بندی درج شده در کارت ورود به جلسه (صادره از سامانه سیدای واحد میانه) انجام خواهد شد. همچنین حضور در سامانه واحد الکترونیکی، در زمان مقرر در کارت ورود به جلسه برای انجام ارزشیابی شفاهی الزامی می باشد.
نحوه برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در واحد میانه
امتحانات کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته واحد میانه، به صورت غیرحضوری (مجازی آنلاین) و بر مبنای آزمون شفاهی برخط از طریق سامانه آموزش مجازی واحد الکترونیکی (LMS) و یا آزمون تستی آنلاین از طریق سامانه آموزشی سیدای واحد میانه خواهد بود. در ضمن طبق زمان بندی درج شده در کارت ورود به جلسه (صادره از سامانه سیدا)، آزمون به یکی از روش های فوق انجام خواهد شد. همچنین حضور در سامانه ذیربط و در زمان مقرر برای انجام ارزشیابی الزامی می باشد.
تبصره 1. تعیین نحوه ارزشیابی دانشجویان بر مبنای آزمون شفاهی با کتبی (تستی) آنلاین بر عهده ی استاد مربوط پس از هماهنگی با معاونت علمی (آموزشی – پژوهشی) خواهد بود.
تبصره 2. در مواردی که دانشجویان این مقطع دارای دروس جبرانی مأخوذه با دانشجویان مقطع کارشناسی باشند، مطابق بند 3 (دستورالعمل مربوط به امتحانات کارشناسی) ارزشیابی خواهند شد.
تبصره3. در مواردی که استاد مربوطه نحوه ارزشیابی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را تستی آنلاین تشخیص دهد و برخی از دانشجویان بنا به دلایلی امکانات لازم جهت شرکت در آزمون آنلاین را نداشته باشند، می توانند ضمن حضور در محل حوزه امتحانی تعیین شده در کارت ورود به جلسه و در زمان مقرر، به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی (همراه داشتن ماسک و ...) به سؤالات تستی امتحان پاسخ دهند. بدیهی است دانشجو منحصراً می تواند فقط یکی از روش های امتحانی مذکور را (حضوری یا غیرحضوری) انتخاب و در آزمون درس مذکور شرکت نماید.
تبصره 4. در مورادی که دانشجویان دارای تداخل امتحانی در یک نوبت زمانی مشخص هستند، بایستی حتما ضمن حضور در محل حوزه امتحانی واحد میانه برای دانشجویان بومی و یا واحد تأیید شده توسط سامانه امن آزمون azmoon99.iau.ac.ir برای دانشجویان غیربومی که متقاضی استفاده از طرح تعاون آزمون می باشند، به سؤالات دروس امتحانی پاسخ دهند. به عبارت دیگر امکان شرکت در آزمون مجازی آنلاین برای این دسته از دانشجویان به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.
نحوه برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته واحد میانه، مراکز سه گانه آموزشی ترکمانچای، ترک، کاغذکنان و آموزشکده سما
امتحانات کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته واحد میانه، مراکز سه گانه آموزشی ترکمانچای، ترک، کاغذکنان و آموزشکده سما به صورت غیرحضوری (مجازی)، آزمون تستی آنلاین از طریق سامانه آموزشی سیدای واحد میانه، و در زمان تعیین شده در کارت ورود به جلسه امتحانی انجام خواهد شد. در صورتی که برخی از دانشجویان بنا به دلایلی امکانات لازم جهت شرکت در آزمون آنلاین را نداشته باشند، می توانند ضمن حضور در محل حوزه امتحانی تعیین شده در کارت ورود به جلسه و در زمان مقرر، به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی (همراه داشتن ماسک و ...) به سؤالات تستی امتحان پاسخ دهند. بدیهی است دانشجو منحصراً می تواند فقط یکی از روش های امتحانی مذکور را (حضوری یا غیرحضوری) انتخاب و در آزمون درس مذکور شرکت نماید.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com