چاپ سوم از ویراست دوم کتاب «فارسی عمومی با ساختار و نگاهی نو» از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

خبرگزاری آنا: چاپ سوم از ویراست دوم کتاب فارسی عمومی با ساختار و نگاهی نو از سوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از میانه، دکتر عزیزه یوسفی مؤلف کتاب فارسی عمومی با ساختار و نگاهی نو اظهار کرد: «چاپ اول کتاب در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه  صورت گرفت و در سال ۱۳۹۳  توسط نویسنده مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته و در سال ۱۳۹۵ چاپ دوم از ویرایش دوم  آن منتشر و چاپ شده است.»

وی گفت: «این کتاب در قالب سه فصل بوده، که در فصل اول، طي سه بخش، موضوعات و مقوله های مربوط به شعر و نثر فارسي را شامل می شود.»

عضو هیأت علمی واحد میانه ادامه داد: «گفتارهای اين فصل قصد دارد تا با زبانی ساده و ذكر مثال ها و شواهد زنده، مباحث و مقوله های راجع به شعر فارسی را به گونه ای نظام مند و مرتبط با يكديگر به مخاطبان عرضه كند. به طوری که، آموخته های پراكنده  آنها را سامان داده و تصويری كلي و منسجم از شعر فارسي را در ذهن خود ترسيم كند.»

یوسفی با اشاره به موضوعات فصل دوم کتاب بیان کرد: «فصل دوم در قالب دو بخش اول و دوم گفتارهای نگارشی و یادداشت برداری در هنگام مطالعه است و در بخش سوم نيز سعي دارد تا شيوه های صحيح و كاربردی نگارش و درست نويسی واژگان، نشانه گذاری و ... را به دانشجويان نشان دهد.»

وی در تشریح فصل سوم کتاب فارسی عمومی با ساختار و نگاهی نو افزود: «در فصل سوم، برگزيده هايی از آثار منظوم و منثور زبان فارسي آمده است. در گزينش نمونه ها سعی شده تا با رعایت بعد آموزشی آنها، عناصر و ارزش های والا و زنده فرهنگ ايرانی اسلامی بازگو شود تا دانشجويان از رهگذر آن، با ارزش های مطلوب اخلاقی و دينی و الگوهای برتر آنها آشنا شده و با گذشته فرهنگی خود، انديشه ها و نگرش هاي قله های ادب فارسي ارتباط برقرار كنند.»

مؤلف کتاب ابراز امیدواری کرد: «رعايت حجم مناسب کتاب و این که منبعی برای مطالعه و مراجعه علاقه مندان واقع شود، از ديگر اهداف مجموعه حاضر است؛ تا چه قبول آيد و كه در نظر آيد.»

چاپ سوم از ویراست دوم کتاب فارسی عمومی با ساختار و نگاهی نو در 226 صفحه، توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه  در پاییز 1398 منتشر و به چاپ رسید.

Jeld

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com