ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به استادیاری

خبرگزاری آنا: مرتبه علمی دکتر رستم قره داغی هیأت علمی رشته مدیریت دولتی  تصمیم گیری و خطمشی گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از مرتبه مربی به استادیاری ارتقاء یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، ارتقای علمی دکتر رستم قره داغی از مرتبه مربی به استادیاری، از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده است.

IMG 20150505 100409 21

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com