انتخاب مدیران گروه رشته های حسابداری و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی میانه

خبرگزاری آنا: طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر جبار بشیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، مدیران گروه رشته های حسابداری و حقوق انتخاب و منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از میانه، در رشته حسابداری، دکتر امیررضا رمضانی، رشته حقوق، گیو وفاییان بعنوان مدیران گروه رشته های مربوطه انتخاب شدند.

شرح وظایف مدیران گروه بدین شرح می باشد:

1.       بررسی و تنظیم برنامه­ های آموزشی نیمسال ­های تحصیلی در واحد میانه و مراکز سه ­گانه.

2.       بررسی و تأیید پیشنهاد پایان ­نامه ­ها و رساله­ های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی.

3.       بررسی و تأیید امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری تخصصی از جمله زمینه تحقیقاتی، دروس دوره، دروس ارزیابی جامع و ...

4.       بررسی و تأیید استاد راهنما، مشاور و پیشنهاد داوران پایان ­نامه­ ها و رساله­ های دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

5.       نظارت بر توزیع تخصصی پایان­ نامه ­های دوره ­های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ­ای و رساله دوره دکتری تخصصی با توجه به تخصص اساتید.

6.       بررسی پیشنهادات آموزشی و پژوهشی گروه جهت ارجاع به مراجع ذیصلاح آموزشی و پژوهشی.

7.       نظارت بر نحوه ارائه دروس، انتخاب منابع درسی، اظهار نظر در مورد متون و محتوای برنامه­ های درسی، سرفصل ­های مصوب و ­همچنین بازنگری سرفصل ­های مصوب قدیمی و ارسال پیشنهادات به معاون آموزشی واحد.

8.       بررسی نظرات دانشجویان در خصوص وضعیت آموزشی و نحوه ارزیابی دروس.

9.       بررسی ایجاد رشته/گرایش­ های جدید به ویژه مجموعه ­های بین­ رشته­ای.

10.    بررسی نیاز گروه در زمینه جذب هیأت علمی و همکاری مدرسین حق­التدریس.

11.    بررسی پیشنهاد­های برگزاری سمینارها، همایش ­های علمی، طرح­ های تحقیقاتی و ...

12.    بررسی و تأیید کتب تألیفی یا ترجمه اساتید گروه.

13.    رسیدگی به وضعیت ترفیع سالیانه، ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، تشویق و رکود اعضای هیأت علمی.

14.    گزارش برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی، خدماتی توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده

15.    ابلاغ برنامه­ های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و خدماتی به هریک از اعضای گروه.

16.    نظارت بر کلیه فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و خدماتی گروهی.

17.    تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.

18.    تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش ­کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی.

19.    انجام مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه کتاب ­ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.

20.    پیشنهاد طرح ­های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروه­ های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده.

21.    ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

22.    توجیه مستمر دانشجویان در ارتباط با برنامه­ ها و فعالیت­ های علمی­، پژوهشی و مسئولیت ­های اجتماعی و تعهدات اخلاقی و ارزشی بر اساس اهداف متعالی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری موثر اعضای هیأت علمی گروه.

23.    نظارت مستمر بر فعالیت ­های علمی­، پژوهشی، مسئولیت ­پذیری اجتماعی و ایفای تعهدات اخلاقی، تقیدات اسلامی و ارزش مداری دانشجویان در حریم دانشگاه با همکاری موثر و پایدار اعضای هیأت علمی گروه.

24.    بهره­گیری از وجود اساتید متخصص و برجسته، مومن، متعهد و مقید به ارزش ­ها و احکام الهی در برنامه­های آموزشی و پژوهشی.

25.    ایجاد هماهنگی لازم با اعضای هیأت علمی گروه آموزشی برای توجیه و نظارت مستمر بر رفتار تحصیلی و تعهد اخلاقی دانشجویان.

26.    برگزاری جلسات گفت و شنود با والدین دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی پیرامون برنامه­های علمی و پژوهشی گروه، وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانشجویان در صورت لزوم.

27.    توجه مستمر به ویژگی­ های شخصیتی وحسن رفتار تحصیلی و اجتماعی دانشجویان در طول دوره تحصیلی و برگزاری جلسات خاص و ارائه راهنمایی ­های لازم به آن­دسته از دانشجویان که دچار افت تحصیلی گردیده و یا احتمالاً در معرض برخی از آسیب ­ها و کژروی­ های فردی و اجتماعی قرار می­گیرند.

28.    ارزیابی مستمر رفتار تحصیلی، تعهدات اخلاقی و رفتار اجتماعی دانشجویان در حریم دانشگاه با همکاری اعضای هیأت علمی گروه.

29.    همکاری مستمر و متقابل با مسئولان فرهنگی دانشگاه و مراکز مشاوره.

30.    برنامه­ ریزی کامل جهت برگزاری امتحانات و رعایات شاخص­ های کیفی و کمی آن.

31.    بررسی آمار کل فارغ ­التحصیلان و برنامه­ ریزی برای ادامه تحصیل آنان.

32.    بسترسازی لازم برای عقد تفاهم ­نامه با مراجع هدف جهت جذب دانشجو.