طبیعت، آینه ی تمام نمای هنرمندی پروردگار است که در هر فصل و زمانی به رنگی در می آید و نمایشی شاهکار به راه می اندازد.در فصل پاییز که از آن به فصل هزار رنگ نیز تعبیر شده است، طبیعت رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد و تجمیعی از زیبایی های نقاش طبیعت در این فصل خود را به نمایش می گذارد. هر چند از پاییز به عنوان خزان طبیعت نام برده می شود. پاییز در هر جایی و هر زمانی، خود را به شکلی نمایان کرده و زیباترین تصاویر را از خود به نمایش گذاشته است.

حال ما تصاویری از طبیعت پاییز دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه را در قاب تصویر به تماشا گذاشته ایم.

عکس: رضا غیابی

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com