مدیر پژوهش و فناوری واحد خبر داد: 

کارگاه آموزشی تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای در کشاورزی

مدیر پژوهش و فناوری خبر داد: کارگاه آموزشی تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای در کشاورزی  توسط دو تن از اساتید مجرب استان بمدت 18 ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار خواهد گردید. دانشجویان و سایر علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه می توانند پس از واریز وجه به شماره حساب ..... و ارسال عکس واریزی به  تلگرام یا واتساپ شماره 09144040886 (دکتر وجدی) در این کارگاه ثبت نام نمایند.

شماره حساب 0105834125008 نزد بانک ملی ایران به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

واریز و ارسال عکس فیش واریزی به تلگرام یا واتساپ شماره 09144040886 دکتر وجدی

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com