چاپ و پذیرش 4 عنوان مقاله از سوی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در مجلات ملی و بین المللی

 خبرگزاری آنا: تعداد 4 عنوان مقاله از دکتر شهرام موسوی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه پذیرش و به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگاد آنا، دکتر شهرام موسوی مدیر گروه رشته عمران و عضو هیات علمی واحد میانه اظهار کرد: «مقالات بررسی کلراید در آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل هوش مصنوعی و روش وابستگی تبدیل موجک در مجله علمی-پژوهشی مهندسی عمران مدرس، اثر نویز در پیش بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی، بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل ترکیبی عصبی فازی تطبیقی و درون یاب تابع پایه شعاعی در مجله علمی-پژوهشی مهندسی عمران مدرس و پذیرش آنلاین مقاله تحت عنوانConjunction of artificial intelligencemeshless methods for contaminant transport modeling in porous media: an experimental case study در مجله ISI-JCR : Journal of Hydroinformatics از جمله عناوین مقالات پذیرش و  منتشر شده است.»

دکتر شهرام موسوی، هم اکنون معاون آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه است.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com