برگزاری ژوژمان طراحی دوخت و لباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

خبرگزاری آنا: ژوژمان درس«ارائه کار نهایی دانشجویان» رشته تکنولوژی و طراحی دوخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزارشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا: لیلی صفریانی مدرس رشته طراحی دوخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در موردتعریف واژه ژوژمان اظهار کرد: «ژوژمان یک کلمه فرانسوی است ( jugement ) ودرانگلیسی ( judgment ) به معنیقضاوت کردن، بعضی مواقع از ژوژه هم استفاده می شود.»

وی افزود: «دانشجویان هنر و رشته طراحی دوخت، برای ارائه آثار خود دردانشگاه ها و مراکز آموزشی هنر آثار خود راژوژه می کنند و به قضاوت استاد ن قرار می دهند.»

صفریانی بیان کرد: «همیشه این قضاوت ساعت ها در دانشگاه های هنر به طول می کشد و سرانجام استاد مربوطه نمره ایر ابرای این واحد درسی که درطول یک ترم با دانشجویان خود داشته را ارائه می دهد.»

مدرس رشته طراحی دوخت واحد میانه، در خصوص هدف از برگزاری این ژوژمان گفت: «رسیدن به یک طرح اسلیمی و پیاده کردن نقوش های مهندسی بر روی طرح های لباس امروزی که با ایده ی خود دانشجوی طراح، اصلی ترین هدف برگزاری این ژوژمان است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «در این ژوژمان دانشجویی، طرح رنگ در طراحی لباس، طراحی لباس محلی آذربایجان، طراحی لباس با ایده گرفتن از نقوش اسلیمی، اصیل و محلی ایرانی و طرح نقشه ای از نقوش مهندسی دیده می شود.»

صفریانی ادامه داد: «با به روی آوردن نقش رنگ در خود لباس و طراحی لباس، یکی از مهمترین اصل در موقعیت های اجتماعی، فرهنگی و ... است که این موضوع را دانشجویان این واحد دانشگاهی، در طراحی لباس تحت عنوان ژوژمان بیان کردند.»

استاد رشته طراحی دوخت، برگزاری ژوژمان دراین رشته را برای دانشجویان بسیار حائز اهمیت دانست و خلطر نشان کرد: «باید به صورت حرفه ای تر به موضوع پرداخته شود زیرا دانشجویان، هنگام ارائه کار، انگیزه و اشتیاق بیشتری از خود نشان می دهند.»

ژوژمان درس ارائه کار نهایی دانشجویان رشته تکنولوژی وطراحی دوخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، با عناوین درسی چون سوزن دوزی سنتی، کار روی مانکن، شیمی رنگ، طراحی و چاپ پارچه، چاپ سنتی و باتیک، هنرهای سنتی، هندسه نقوش، رنگ در طراحی لباس و طراحی الگو و دوخت آن با شرکت دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی طراحی و دوخت، با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند در محل سالن کارگاه طراحی و دوخت محوطه دانشگاه برگزارشد.»

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com