IMG 7701

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد میانه تشریح کرد:

ظرفیت پذیرش و انتخاب در 10 رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی در این واحد دانشگاهی

خبرگزاری آنا: با توجه به شروع انتخاب رشته محل مقطع دکتری تخصصی (PhD) سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در 10 رشته تحصیلی برای سال 97 دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد میانه اظهار کرد: «از 15 رشته مصوب دانشگاه آزاد اسلامی میانه، 10 رشته توسط دفتر گسترش آموزش عالی با ظرفیت پذیرش در سال 1397 در سایت http://www.azmoon.orgh  قرار گرفته است.

وی افزود: «متقاضیان این رشته ها می توانند با انتخاب کد 1036، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنند.»

اجلی با اشاره به رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی واحد میانه ادامه داد: «علوم اقتصادی  اقتصاد اسلامی، مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک، شیمی  شیمی آلی، آگروتکنولوژی  فیزیولوژی گیاهان زراعی، علوم اقتصادی  توسعه اقتصادی، مدیریت منابع خاک، علوم مهندسی باغبانی  فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی، مهندسی کامپیوتر  نرم افزار، ژنتیک و به نژادی گیاهی و باستان شناسی  دوران تاریخی را می توان جزء 10 رشته تحصیلی دکتری تخصصی واحد میانه نام برد.»

وی تصریج کرد: «آزمون دكتري سال 1397 درقالب دو مرحله سنجش علمي (آزمون متمركز) و مصاحبه علمي و سنجش عملي و ارزيابيسوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري برگزار مي شود.»

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد میانه توصیه کرد: «داوطلب در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين حوزه امتحاني، دقت کند چرا كهپس از پايان مهلت قانوني ثبت نام و ويرايش اطلاعات درخواست هاي واصله در اين خصوص، ترتيب اثر داده نخواهد شد.»

عضو هیات علمی واحد میانه به اهداف و سیاست های آزمون دکتری تخصصی اشاره کرد و گفت: «تفكيك فرآيند سنجش علمي از فرآيندپذيرش دانشجو، اعتبار بخشي به آزمون هاي استاندارد در پذيرش نوبت هاي مختلف، حركت به سمت استقلال دانشگاه در پذيرش دانشجو، ايجادوحدت رويه و ايجاد هماهنگي بين دانشگاه و وزارت علوم در پذيرش دانشجو، اختيار گروه هاي آموزشي دانشگاه و استادان در پذيرشدانشجويان مستعد، ايجاد امكان شركت داوطلب در آزمون هاي استاندارد متعدد، توجه جدي به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي داوطلب درپذيرش، لحاظ كردن كليه ضوابط و مقررات قانوني در سنجش و پذيرش دانشجو از جمله اهداف و سیاست های این آزمون است.»

اجلی به تعریف دوره دکتری پرداخت و افزود: «بالاترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي انجامد و رسالتآن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش مؤثر  هستند.»

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد میانه، انتخاب رشته و تحصیل در بزرگترین دانشگاه حضوری جهان (دانشگاه آزاد اسلامی) را بهترین فرصت عنوان کرد و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی در 33 سال گذشته یکی از گزینه های اصلی انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه بوده است و این دانشگاه با 505 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی که در سراسر کشور و حتی در برخی از کشورهای دنیا دارد.»

اجلی خاطر نشان کرد: «اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به عنوان بزرگ ترین مرکز آموزش عالی شهرستان و یکی از شاخه های پربار شجره طیبه انقلاب اسلامی افتخار دارد که در طول 24 سال فعالیت آموزشی و فرهنگی و پرورشی، با بیش از 20هزار دانش آموخته توانسته است نقش مؤثری در تعلیم و تربیت جوانان میهن اسلامی و توسعه و رشد آموزش عالی در شهرستان میانه ایفا کند.»

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com