کاربرگ

دومین شماره نشریه علمی دانشجویی «کاربرگ» واحد میانه منتشر شد

خبرگزاری آنا: دومین شماره از نشریه علمی دانشجویی «کاربرگ» انجمن علمی دانشجویی حسابداری و مهندسی مالی و استادان گروه حسابداری منتشر شد.

بخ گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر امیر رضا رمضانی مدیر مسئول نشریه کاربرگ اظهار کرد: «پیشرفت روزافزون دانش مالی، حسابداری و مدیریت، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژهش ها و تحقیقات مالی، حسابداری و مدیریتی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است.»

وی به اهمیت فصل نامه ها و نشریه ها علمی اشاره کرد و گفت: «در این راستا، فصل نامه ها و نشریه های علمی، نقش کلیدی و اساسی در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه مالی، حسابداری و مدیریت داشته اند.»

رمضانی افزود: «در این شماره از نشریه در کنار مقالات علمی ارایه شده توسط اساتید دانشگاه از مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های حسابداری و مهندسی مالی منتشر شده است.»

عضو هیات علمی واحد میانه با اشاره به مقالات منتشر شده در نشریه کاربرگ بیان کرد: «مقالات مروری شامل: شهروند محوری در مدیریت دولتی امروز، مروری جامع بر مبانی نظری الگوریتم امپراطوری است.»

 او درباره مقالات پژوهشی این نشریه عنوان کرد: «تاثیر تمایلات سرمایه گذار و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین سود آوری و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، افشای حسابداری، هم زمانی قیمت سهام و ریسک سقوط سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی تاثیر تغییر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش های حسابرسی، رابطه بین تمرکز مالکیت و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب از سوی دکتر علی کارگر زنجانی، فاطمه اسدی و همکاران، حسین سعیداوی، آرزو عربلویی، اسماعیل لک، فردین طالبی، زری جعفری و همکارانشان از جمله مقالات منتشر شده پژوهشی را می توان نام برد.»

رمضانی ادامه داد: «هدف از انتشار این نشریه دانشجویی، ایجاد شور و نشاط علمی بین دانشجویان و تشویق آنها جهت انتخاب رویه علمی در حین تحصیل و آشنایی با مقاله نویسی علمی و الگوسازی برای سایر دانشجویان رشته های مختلف است.»

 وی خاطر نشان کرد:  «این فصل نامه از سوی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، به مدیر مسئولی دکتر امیر رضا رمضانی، سردبیری دکتر صابر جلیلی از اعضای هیات علمی دانشگاه و مدیر داخلی  مهندس فاطمه اسدی به چاپ رسیده است.»

رمضانی گفت: «ویراستار انگلیسی این نشریه مرحوم جناب آقای دکتر ایرج ابیلی پور عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته زبان واحد میانه بودند که زحمات زیادی برای ویرایش خلاصه انگلیسی مقالات متقبل شدند و متاسفانه در ادامه راه از علم سرشار ایشان بی بهره خواهیم بود.»

مدیر مسئول نشریه کاربرگ گفت: «طراحی روی جلد نشریه را فرناز عابدی از دانشجویان سابق واحد انجام داده است و دانشجویان جهت دسترسی به فایلPDF این نشریه می توانند به وب سایت واحد بخش انجمن های علمی (نشریات انجمن) از زیر مجموعه های پژوهش و فناوری مراجعه کنند.»