برای نخستین بار کتاب علم مدیریت استراتژیکی در کشاورزی پایدار برنج ایران

کتاب برنج افزایی در کشاورزی استراتژیک از سوی دانشجوی واحد میانه تالیف شد

خبرگزاری آنا: «کتاب برنج افزایی در کشاورزی استراتژیک از سوی سید اکبر ساداتی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه تالیف شد.»

به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا، سید اکبر ساداتی نویسنده کتاب اظهار کرد: «این کتاب نخستین مجموعه علمی  تحقیقاتی کاربردی در قلمرو کشاورزی پایدار در تولید برنج استراتژیک بوده است.»

وی افزود: «کتاب فوق راهنمای خوبی برای کلیه علاقه مندان به کشاورزی سالم از کاشت تا برداشت و پی بردن به آسیب های زمان گذری در مؤلفه های اصلی تولید این گیاه اقتصادی هست.»

ساداتی ادامه داد: «با مطالعه کتاب برنج افزایی در کشاورزی استراتژیک می توان پدیده های جدیدی را در بهبود فضای کشت و کار(کارآفرینی کشاورزی)، این گیاه به روش سالم (ارگانیک)، در ذهن پرورش و به عملکرد کشاورزی کود و سم گذشته که خساراتی از جمله بیماری های زیست سیستمی، تولید گیاه حساس، فرسایندگی منابع و ... بر جامعه کشاورزی تحمیل شده، آسیب شناسی و برای احیای مجدد آن چاره اندیشی و راه حل عملی و کاربردی برای آن مدیریت کرد.»

دانشجوی واحد میانه بیان کرد: «این کتاب در هفت فصل با موضوعات مختلف همچون جایگاه و اهمیت کشاورزی برنج در ایران و جهان، نقش کار آفرینی عنصر هم افزا در گیاه برنج، برنج  شناسی و برایند اجرایی آن، تحقیق در پیمایش علم کاربردی، تجزیه و تحلیل و هدف گذاری، پیشنهادات و ارائه راهکارهای عملیاتی و در 176 صفحه تالیف شده است.»

وی در خصوص اهمیت محصول زراعی برنج گفت: «در همین راستا، برنج از محصولات زراعی مهم استرتژیک بوده که جایگاه به خصوصی در سبد غذایی خانوار ایرانی دارد. با توجه به نقش و اهمیت کشاورزی در توسعه اقتصادی، افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران در مرحله رقابتی، همواره مورد توجه عموم از جمله کارشناسان بخش کشاورزی در قلمرو تولید برنج قرار گرفته است.»

ساداتی دانش استفاده از منابع اطلاعاتی در تولید برنج و بالعکس را از ضروری ترین راهبرد کشاورزی عصر حاضر عنوان کرد و اقزود: «در این مجموعه، برای نخستین بار در کشور به صورت کاملا استراتژیکی و یا راهبردی به مسئله اصلی یعنی فنی و تکنیکی با حفظ محیط پایدار اشاره شده است.»

 کتاب برنج افزایی در کشاورزی استراتژیک از سوی مرکز انتشارات توسعه علوم ساری در 1000 جلد به چاپ رسیده است.

Jeld Rice Afzai Sadaty Chapi 1396 Jadid

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com