انالله واناالیه راجعونAbili

مراسم تشییع جنازه استاد فرهیخته، دکتر ایرج ابیلی پور، عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی میانه، فردا چهارشنبه۲۰دی ماه رأس ساعت۹:۳۰ صبح برگزارخواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی میانه

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com