Bpj

برگزاری دوره آموزش آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو (اندازه گیری و تعیین مشخصات) ویژه اعضای باشگاه و مرکز رشد واحدهای فناوری

خبرگزاری آنا: رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه از برگزاری دوره آموزش آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو (اندازه گیری و تعیین مشخصات) ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مرکز رشد واحدهای واحد میانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عباس نعمتی اظهار کرد: «آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری فناوری نانو و نیز روش های اندازه گیری و تعیین مشخصات مواد نانو در علوم مختلف از قبیل علوم پایه، مهندسی، پزشكی و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است.»

وی افزود: «زیرا که ویژگی های فیزیكی و شیمیایی مواد، به مواد اولیه مورد استفاده و ریزساختار یا ساختار میكروسكوپی به دست آمده از فرایند ساخت آنها، بستگی دارد.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق واحد میانه بیان کرد: «دلیل اهمیت فناوری نانو فقط کوچک بودن ابعاد آن نیست بلکه کوچک بودن ابعاد مواد در محدوده نانو باعث تغییر در ویژگی های ذاتی آنها از جمله رنگ، استحکام، واکنش پذیری و ... می شود.»

نعمتی با بیان اینکه همین تغییر در ویژگی ها باعث علاقه مندی بیشتر دانشمندان به استفاده فناوری نانو در رشته های مختلف به منظور بهبود زندگی انسانها هستند ادامه داد: «فناوری نانو منحصر به یک رشته خاصی نیست بلکه به علوم مختلف وابسته است و با استفاده از پیشرفت هایی که در علوم مختلف به دست می آید، می توان در فناوری نانو نیز پیشرفت کرد.»

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری واحد میانه در مورد کاربردهای مختلف فناوری نانو افزود: «کاربردهای مختلفی را می توان برای این فناوری بیان کرد از جمله کاربردهای الکترونیکی، پزشکی، زیستی و ... که از نظر رشته ای ارتباط خاصی با هم ندارند.»

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با تاکید بر اینکه شاید نانو فناوری رشته ای کاملاً گسسته به نظر بیاید که موضوع های آن هیچ ارتباطی با هم ندارند ولی در کل دارای اهمیت قابل توجهی است تصریح کرد: «در این راستا برای شناسایی مواد اولیه، لازم است كه نوع و مقدار ناخالصی ها، شكل و توزیع اندازه ذرات، ساختار بلورین و مانند آن در اثر گذاری ماهیت و مرغوبیت محصول مورد لحاظ قرار گیرد.»

نعمی اضافه کرد: «بنابراین هر چه دستگاه های اندازه گیری و تعیین مشخصات قوی تری در اختیار باشد، كنترل مواد اولیه با دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و آشنایی با تجهیزات اندازه گیری فناوری نانو و نیز روش های اندازه گیری و تعیین مشخصات مواد نانو در علوم مختلف بسیار حائز اهمیت است.»

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری واحد میانه خاطر یادآور شد: «این دوره آموزشی به مدت 6 ساعت در دو روز متوالی (روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 15/8/96 و 16/8/96 ) از ساعت 11 لغایت 14 در سالن اجلاس ساختمان مرکزی واحد میانه برگزار خواهد شد و شرکت در دوره برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مرکز رشد واحدهای فناوری رایگان بوده و سایر اعضا جهت شرکت در دوره لازم است مبلغ /000/500 ریال ( پنجاه هزار تومان) به شماره حساب 0110353132008 (بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه) واریز و فیش واریزی را در زمان شرکت در دوره تحویل دهند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com