دیدار اعضای بسیج استادان (شورای سیاست گذاری) شهرستان با رئیس جدید پیام نور میانه

روابط عمومی واحد میانه: جمعی از اعضای بسیج استادان (شورای سیاست گذاری بسیج استادان) شهرستان میانه با دکتر مهدی مرادی رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز میانه در محل دفتر ریاست این دانشگاه دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، در این دیدار، دکتر علی سلیمی شاملو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دکتر سعید کریمی رئیس داشکده فنی و حرفه ای و دکتر مهدی مرادی، همگی بر تعامل بیشتر دانشگاه ها در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی و پژوهشی تاکید کردند و خواستار اجرایی شدن موضوعات شدند.

در دیدار اعضای بسیج استادان با دکتر علی مرادی رئیس جدید دانشگاه پیام نور، دکتر علی سلیمی رئیس، امیر علی درهمجانی مدیر حراست، دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر بهرام رمضانی رئیس مرکز آموزشی کاغذکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دکتر سعید کریمی رئیس دانشکده فنی و حرفه ای، فیروز طالبی رئیس دانشگاه پیام نور واحد ترکمانچای و تنی چند از کارکنان دانشگاه پیام نور حضور داشتند.

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com