ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری

خبرگزاری آنا: مرتبه علمی دکتر داود حق خواه عضو هیأت علمی رشته مدیریت دولتی  مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد میانه ضمن ابلاغ این حکم گفت: «ارتقای علمی دکتر داود حق خواه از مرتبه مربی به استاد یاری، از سوی دکتر علیرضا رهایی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده است.»

وی افزود: «این حکم با توجه به کسب مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در رشته مدیریت دولتی  مدیریت منابع انسانی بر اساس مصوبات یکصد و هشتاد و یکمین نشست هیأت ممیزه جدید در دانشگاه ها به وی صادر گردیده است.»