نخستین دانشجوی دکترای تخصصی بدون آزمون(استعداد های برتر)، دررشته مدیریت منابع خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه:

دانستن شرح زندگی برای افراد پرتلاش وخستگی ناپذیر مانند پلی است برای تقویت هر چه بیشتر درهدف افزایی

 

خبرگزاری آنا: نخستین دانشجوی دکترای تخصصی بدون آزمون (استعداد برتر) در رشته مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با بیان اینکه آدمی ساخته و پرداخته افکار خویش هست و فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است اظهار کرد: «برای اینکه ما هم درزندگی فردی واجتماعی خود به آینده خویش امیدوارانه بنگریم و پله های موفقیت را یکی پس ازدیگری درست طی کنیم، بایستی در زندگی خود از همان دوران موجوانی و جوانی، برنامه ریزی صحیح و اصولی را ترسیم و مدیریت بکنیم.»

سید اکبر ساداتی نخستین دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آناضمن ابراز خرسندی از انتخاب این واحد دانشگاهی برای ادامه تحصیل بیان کرد: «بدون تقویت طول عمر پایه ای، خوشبختی و موفقیت هرگز برای شخص تحقق نخواهد یافت. ازاین رو دانستن شرح زندگی برای افراد پرتلاش وخستگی ناپذیر مانند پلی برای تقویت هر چه بیشتر درهدف افزایی است

وی فرآیند تحصیل را از جمله جریانات درگیر با سیستم انگیزشی عنوان کرد و گفت: « فعالسازی و تقویت انگیزش درونی در دانشجویان اهداف مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانشجویی که دارای انگیزه های درونی قوی هست، نه صرفا بر مبنای کسب نمرات برتر، جوائز و امتیازات ویژه، بلکه بر اساس انگیزه‌های درونی خویش وارد عمل خواهد شد.»

ساداتی ادامه داد: «همه ما می دانیم که افزایش تعداد تحصیل کرده عالی (تحصیلات تکمیلی) یک جامعه خوب است، اما به شرطی که این تحصیل، واقعی و بر اساس زحمت، به مطالعه و فرآیند واقعی کسب علم و دانش منجر گردد نه مدرک گرایی.»

نخستین دانشجوی دکترای تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، این واحد دانشگاهی را یکی از مجهزترین و بزرگترین مجموعه آموزش عالی در سطح استان آذربایجان شرقی برای علاقه مندان به تحصیل در تحصیلات تکمیلی و دیگر مقاطع تحصیلی توصیف کرد و افزود: «انتخاب دانشگاه مناسب از مهم ترین تصمیمات زندگی هر فرد است. شروع تحصیلات در رشته مورد نظر خود تنها نیمی از انتخاب مسیر مطلوب هست. نیم دیگر این است که به این نتیجه برسد که این انتخاب شما چگونه بر آینده بلند مدت شما اثر خواهد گذاشت. انتخاب دانشگاه مناسب همواره باید به شما کمک کند تا دری به روی شما به سوی آینده شغلی پربار گشوده شود.»

به گزارش آنا، بیوگرافی و فعالیت های تحصیلی، فرهنگی و کتاب های چاپ شده، آموزشی، دانشگاهی، مدیریت های اجرایی و ... به شرح زیر اعلام می گردد:

سید اکبر ساداتی متولـد يكـي از روستاهاي تابعه شهرستان ساري( روستاي سمسكنده ). در سال 1360 موفق به اخذ ديپلم تجربي از دبيرستان 15 خرداد ساری. در دوران جواني علاقه زيادي كه به ورزش از خود نشان داده در رشته دو وميداني(ورزش پایه)، قهرمان آموزشگاههاي مازندران و كشور شده و در همان دوران همزمان با تحصيل جـذب شركت كشت و صنـعت شمال گـرديده و به طـور مـوازي تا سمت سرپرست كل تصفيه و توليد و كنترل و كيفيت و همچنين به مدت ده سال قهرمان دو ومیدانی مازندران و كارگران كشور پيش رفته است. در همان زمان توسط وزير وقت کار به عنوان عضو هيئت امناي باشگاه ورزشي كارگران مازندران انتخاب و در مدت كوتاهي عملكرد بسیارمفيدي در رشته ورزشي زير بنايي به منطقه مازندران عرضه نموده است.

الف) فعاليت هاي تحصيلي  :

کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم کشاورزی ( زراعت واصلاح نباتات )

كارشناسی ارشد مدیریت صنايع(گرایش سیستم و بهره وری)

کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاکشناسی(گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک)

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت منابع خاک باگرایش فیزیک وحفاظت خاک

ب ) فعالیتهای فرهنگی وکتاب های به چاپ رسیده:

1-    کشاورزی و صنعت- (چاپ اول)

2-    مطالعات حیاتی علف های هرز- (چاپ دوم)

3-    استراتژی توسعه بهسازی مدیریت گیاهان صنعتی- (چاپ سوم)

4-    تحلیل تحقیق درعملیات 1- (چاپ اول)

5-    تحلیل تحقیق درعملیات 2- (چاپ اول)

6-     فرهنگ بهره وری(اکسیرمدیریت)- (چاپ سوم)

7-    دو و میدانی درگذر زمان و مکان (چاپ اول)

8-    اصول حسابداری(1)- (چاپ چهارم)

9-    تحلیل مسائل اصول حسابداری 1- (چاپ پنجم)

10-  اصول حسابداری(2)- (چاپ دوم)

11-  تحلیل مسائل اصول حسابداری 2- (چاپ چهارم)

12-  تحلیل مسائل حسابداری صنعتی1  تلاش مشترک- (چاپ سوم)

13-  تحلیل مسائل اصول حسابداری 3  تلاش مشترک- چاپ دوم)

14- تحلیل مسائل حسابداری صنعتی 2  تلاش مشترک- (چاپ دوم)

15- آمار و احتمال کاربردی(استفاده وسوء استفاده ازآمار)- (چاپ سوم)

16- اصول تصفیه روغن های خوراکی با رویکرد پنبه دانه وسویا)- چاپ اول)

17-  علف های هرز(اصول وروشهای کنترل)- (چاپ چهارم)

18- کارآفرینی و مدیریت استراتژیک  (چاپ چهارم)

19- تحلیل مسائل حسابداری صنعتی3  تلاش مشترک- (چاپ سوم)

20- تحلیل مسائل حسابداری پیشرفته2  تلاش مشترک- (چاپ دوم)

21-  تحلیل مسائل حسابداری میانه 1  تلاش مشترک- (چاپ دوم)

22-  تحلیل مسائل حسابداری میانه 2- تلاش مشترک- (چاپ اول)

23-  زیتون(کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری به روش ارگانیک) (چاپ اول)

24-  هم افزایی(مدیریت همت وکارمضاعف)- (چاپ اول)

25-  هم افزایی(جهاداقتصادی)- (چاپ دوم)

26- مرکبات(کاشت، داشت وتولید میوه به روش ارگانیک)- (چاپ چهارم)

27-  هم افزایی(تولیدملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی)- (چاپ دوم)

28-  مدیریت سایه ای(با رویکرد مثبت اندیشی و منفی گرایی)- (چاپ اول)

29-  برنج (پدیده های نوظهور درکاشت، داشت، برداشت ومصرف به روش ارگانیک)- (چاپ دوم)

30-  گندم (پدیده های نوظهور درکاشت، داشت، برداشت و مصرف به روش ارگانیک)- (چاپ دوم)

31-  روشهای تحقیق(پژوهش کاوی، پروپوزال و پایان نامه نویسی کاربردی)- (چاپ دوم)

32-  پروش قارچ های خوراکی (صدفی  دکمه ای و...)  کاربردی- (چاپ اول)

33-  علف های هرز (اصول مدیریت وروشهای کنترل)- تلاش مشترک- (چاپ دوم)

34-  25 گیاه پرمصرف وخواص دارویی ودرمانی آنان- (چاپ دوم)

35-  برنج افزایی(با رویکرد شناخت حلقه های مفقوده درمدیریت کشاورزی عصر حاضر)- (چاپ دوم)

36- قارچ افزایی درمحیط های کوچک- (چاپ اول)

37-  گیاه افزایی و میوه افزایی- (چاپ دوم)

ج) فعاليت هاي  آموزشی- دانشگاهي  و مدیریت های اجرایی :

1)     سابقه تدریس حدود 22 سال دردانشگاه های مازندران وگلستان طی سالهای 1373 تاکنون .

2)     سابقه تدریس درکلاس های کار آفرینی و مدیریت برای بنگاه های اقتصادی منطقه مازندران وگلستان .

3)     سابقه داوری در ارزیابی مقالات علمی در 6 کنفرانس های داخلی و بین المللی .

4)     سابقه تجربی واجرایی، معاون آماده سازی یکی ازشرکت  های وابسته به وزارت صنعت معدن وتجارت، سرپرست کل شرکت کشت و صنعت شمال  دانه های روغنی -  دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز و....

د) تشویقات کشوری :

1) دریافت جایزه نویسنده برتر درسال های 1386 و 1389 و...

2)دریافت جایزه برترین ایده ها وطرح های فرهنگی ازسوی وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری درسال  1378.

3)دریافت نشان عالی برترین درقلمرو کار وتعالی ازسوی وزارت کارواموراجتماعی و وزیر ارشاد درسال 1389.

5)  دریافت جایزه پژوهشگر برتر درقلمرو - صیانت اجتماعی ایثارگران درایران 1404 (دربعُدمعنوی) درسال 1391.

6)      دریافت جایزه پژوهشگر برتر کشوری درقلمرو- نقش نخبگان درتولید فرهنگ ناب درسال 1393.

7)      ناشر- مؤلف نمونه استانی سال 1391 استان مازندران و...

 

 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com