مراسم استقبال از آقایان سعید رجبی و میرهاشم حسینی (قهرمانان تکواندو دانشجویان جهان)، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان چین تایپه با حضور مسئولین دانشگاه و شهرستان
 
 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com