ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری

خبرگزاری آنا: مرتبه علمی خانم دکتر فریبا محمودی عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از مرتبه مربی به استادیاری رسمی قطعی ارتقاء یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد میانه ضمن ابلاغ این حکم گفت: «ارتقای علمی خانم دکتر فریبا محمودی از مرتبه مربی به استاد یاری رسمی قطعی، از سوی دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده است.»