معاونت پژوهشی و فناوری واحد میانه برگزار کرد:
کارگاه نرم افزار سپیدار (رشته های حسابداری و مالی) در واحد میانه
خبرگزاری آنا: از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، یک دوره کارگاه آموزشی تحت عنوان «نرم افزار سپیدار» ویژه دانشجویان رشته حسابداری و مالی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر امیررضا رمضانی عضو هیات علمی واحد میانه و مدرس کارگاه اظهار کرد: «کارگاه نرم افزار حسابداری یکی از مهم ترین اقدامات در جهت توانمندسازی دانشجویان این رشته است.»
وی افزود: «با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم افزارها و پکیج های حسابداری در بازار کار و عدم آشنایی دانشجویان می تواند مشکلات اساسی برای آنها برای ورود به بازار کار ایجاد نماید.»
رئیس مرکز آموزشی ترکمانچای به تعریف حسابداری پرداخت و بیان کرد: «حسابداری فرآیند اندازه گیری رویدادهای مالی و اقتصادی و همچنین فن و هنر ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصل از آن و گزارش به ذینفع می باشد. بنابراین جهت گزارش دهی مناسب به ذینفعان استفاده از نرم افزارهای مناسب اولویت اساسی بنگاه های اقتصادی است.»
عضو هیات علمی و مدیر گروه حسابداری واحد میانه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دراین راستا، دانشگاه آزاد اسلامی میانه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار سپیدار به دانشجویان رشته حسابداری نموده است.»
او ادامه داد: «نرم افزار سپیدار دارای توانمندی های اساسی در بخش های مختلف حسابداری همانند خرید و فروش، انبار و تامین کنندگان، حقوق و دستمزد، دریافت و پرداخت و ... است که می تواند دانش عملی لازم برای حسابداران و دانشجویان برای ورود موثر و مناسب به بازار کار ایجاد نمود و در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه، خدمات موثری هم به حرفه و هم به دانش حسابداری  انجام دهد.»
این کارگاه به مدت دو هفته در 10 جلسه و در سایت کامپیوتر دانشکده علوم انسانی برگزار شد. برای شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی حضور در دوره و در صورت گذراندن امتحان، گواهینامه معتبر ارائه می شود.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com