ارتباط با معاون پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
ایمیل:
ورودی نامعتبر
تلفن همراه:
ورودی نامعتبر
موضوع:(*)
ورودی نامعتبر
پیام:(*)
ورودی نامعتبر
متن تصویر را وارد نماييد:(*) متن تصویر را وارد نماييد:
بازآوری
ورودی نامعتبر
ارسال

وظایف معاون پژوهش و فناوری

شوراهايی كه در اين معاونت وجود دارند عبارتند از:

  1. شورای پژوهشی واحد
  2. شورای انتشارات واحد

شورای پژوهشی واحد :

تركيب اعضای شورای پژوهشی واحد (بسيار بزرگ) شامل: 1- معاون پژوهشي واحد به عنوان رئيس شورا، 2- مدير امور پژوهشي به عنوان دبير شورا، 3- پنج تا هفت نفر از اعضاي هيأت علمي با درجه دكتري . در اين شورا روي فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان نظارت دارد. فعاليت‌هايي از قبيل؛ طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در سطح واحد، پروپزال پايان‌نامه‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد، برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاي داخلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي، كارگاه‌هاي آموزشي ويژه هيأت علمي، سخنراني‌هاي علمي، نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويان و باشگاه پژوهشگران جوان و ..


شورای انتشارات واحد:

  1. معاون پژوهشي واحد به عنوان رئيس شورا،
  2. مدير پژوهشي به عنوان دبير شورا،
  3. معاون آموزشي واحد،
  4. سه نفر از اعضاي هيأت علمي كه در رابطه با نشر كتاب تجربه كافي داشته باشند .