معاون دانشجویی و فرهنگی واحد میانه تاکید کرد:

استادان گروه معارف، تزکیه و ایجاد تحول اخلاقی در دانشجویان را نهادینه سازند

خبرگزاری آنا: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: «در حوزه دانش و تعلیم در محیط های آموزشی علی الخصوص در دانشگاه ها حرکت قابل قبولی داشته ایم و در امر تربیت دینی، شما متولیان امر تربیت هستید.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مهندس حبیب اله خدابنده در نخستین جلسه هم اندیشی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی با جمعی از استادان گروه معارف واحد میانه اظهار کرد: «هدف اصلی از برگزاری جلسات هم اندیشی با استادان دانشگاه، ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و جذب و تشویق آنان جهت همکاری با حوزه دانشجویی و فرهنگی و فعالیت آنها در کانون ها و نشریات دانشجویی و غیره است.»
وی ارتباط نزدیک استادان گروه معارف با حوزه فرهنگی جهت استفاده از راهنمایی ها و تبادل افکار در زمینه های مختلف و مشارکت دادن آنها در مراسمات دانشگاه را مهم ارزیابی کرد و افزود: «استادان گروه معارف، تزکیه و ایجاد تحول اخلاقی در دانشجویان با نوآوری، ایجاد انگیزه و تعامل را در دانشگاه ها نهادینه سازند.»
خدابنده ادامه داد: «رابطه منطقی و صمیمی شما با حوزه دانشجویی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت بالای استادان گروه معارف می تواند برای ارتقاء و پیشبرد اهداف فرهنگی دانشگاه کمک بکند.»
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد میانه خاطر نشان کرد: «استادان گروه معارف که به تبیین مباحث دینی می پردازند، باید ابتدا از طریق عمل خود جاذبه ایجاد کنند تا بتوانند در تبیین مسایل دینی مثمر و برای نسل سوم جامعه ملجأ و پناهگاه باشند.»
وی با بیان اینکه شما استادان با اجرای طرح های فرهنگی، متولی انتقال دانش ارزشی و نهادینه سازی رسالت تربیتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در عرصه علمی سازی و تزکیه اخلاقی برای جوانان و دانشجویان هستید تصریح کرد: « با توجه به ظرفیت منحصر به فرد گروه های معارف اسلامی در دانشگاه ها، تلاش جهت ترسیم افق های جدید در جهت پاسخگویی و هدایت برای نقش آفرینی دانشجویان و قشر تحصیل کرده مد نظر است.»
 
در ادامه جلسه، استادان گروه معارف اسلامی به بحث و تبادل نظر در راستای اهداف حوزه فرهنگی و مسایل و مشکلات دانشجویان در این زمینه پرداختند.
IMG 6229