خبرگزاری آنا: دکتر وحید کریمی مدرس رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه کتاب « بررسی فقهی حقوقی ارزش اثباتی دلایل مکتوب در مقایسه با دلایل شفاهی در امور مدنی» را تألیف کرد.
دکتر وحید کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: «این کتاب مشتمل بر 3 فصل با موضوعات کلیات همچون مفاهیم دلیل، دعوا، ثبوت واثبات،  انواع ادله اثبات دعوی و ...، ارزش اثباتی ادله مکتوب و شفاهی در حقوق و ارزش اثباتی ادله مکتوب و شفاهی در فقه هست.»
وی افزود: «کتاب تألیف شده به منظور کمک به دانشجویان رشته حقوق و نیز تمامی افرادی که قصد دارند به دانشی در زمینه آب دسترسی پیدا کنند گردآوری شده است.»
کریمی با بیان این در چکیده این کتاب ادله اثبات دعوی به اعتبار ماهیت آن به دو دسته شفاهی و کتبی تقسیم می شود گفت: «جایگاه سایر ادله و وسایل اثبات دعوی نیز بررسی شده و در نهایت دیدگاه های مختلف در ارزش و توان اثباتی ادله با تکیه بر قوانین و رویه قضایی یررسی شده است.»
مدرس واحد میانه یادآور شد: «این کتاب در 130 صفحه توسط انتشارات نشر میزان برای استفاده بهینه دانشجویان به چاپ رسیده است.»
IMG 5123

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com