جدول مسابقات والیبال جام رمضان 95 کارکنان ادارات

ردیف

تیم­های مسابقه

روز مسابقه

تاریخ برگزاری مسابقه

ساعت برگزاری مسابقه

1

شبکه بهداشت - شهرداری

شنبه

29/3/95

22

2

نیروی انتظامی - فرهنگیان

شنبه

29/3/95

23

3

دبیرستان بوعلی - فولاد

یکشنبه

30/3/95

22

4

آذین گچ- دانشگاه آزاد

یکشنبه

30/3/95

23

5

شهرداری – شرکت نفت

دوشنبه

31/3/95

22

6

فولاد - سپاه

دوشنبه

31/3/95

23

7

آذین گچ – شبکه بهداشت

سه شنبه

1/4/95

22

8

نیروی انتظامی – دبیرستان بوعلی

سه شنبه

1/4/95

23

9

دانشگاه آزاد – شبکه بهداشت

چهارشنبه

2/4/95

22

10

دبیرستان بوعلی - فرهنگیان

چهارشنبه

2/4/95

23

11

سپاه – نیروی انتظامی

پنجشنبه

3/4/95

22

12

شرکت نفت – آذین گچ

پنجشنبه

3/4/95

23

13

شهرداری – آذین گچ

چهارشنبه

9/4/95

22

14

نیروی انتظامی – فولاد

چهارشنبه

9/4/95

23

15

دانشگاه آزاد – شرکت نفت

پنجشنبه

10/4/95

22

16

فرهنگیان – سپاه

پنجشنبه

10/4/95

23

17

شبکه بهداشت – شرکت نفت

جمعه

11/4/95

22

18

سپاه – دبیرستان بوعلی

جمعه

11/4/95

23

19

شهرداری – دانشگاه آزاد

شنبه

12/4/95

22

20

فولاد – فرهنگیان

شنبه

12/4/95

23

 

13/4/95 مسابقات ضربدری ساعت 22 بین تیم اول گروه A و تیم دوم گروه B و ساعت 23 تیم اول گروه B با تیم دوم گروه A

14/4/95 دیدار رده بندی ساعت 22  و ساعت 23 فینال مسابقات