روابط عمومی: کارگاه آموزشی دو روزه "بهداشت و ایمنی کار" در سطح واحدهای دانشگاهی استان آذربایجان شرقی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار می شود.
به گزاش روابط عمومی واحد میانه، این کارگاه آموزشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 5 و 4 خرداد ماه سال 95 برگزار خواهد شد.
حضور دو نفر از مسئولین آزمایشگاه ها یا کارگاه های واحدهای بزرگ و یک نفر از مسئولین آزمایشگاه های یا کارگاه های واحدهای متوسط یا کوچک در این کارگاه الزامی است.
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت http://workshop.m-iau.ac.ir مراجعه نمائید
 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com