خبرگزاری آنا: گیو وفائیان مدرس و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به همراه ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر معاونت منابع انسانی قوه قضاییه کتاب " مبانی حقوق اداری ایران " را تألیف کردند.
وفائیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: «در این کتاب 4 فصلی، به موضوعات و مطالب مختلفی چون، مفاهیم، مبانی تاریخی حقوق اداری، سازمان اداری کشور، اعمال اداره و ... پرداخته شده است.»
مشاور حقوق واحد میانه افزود: «امروزه حقوق عمومی به عنوان سیاسی ترین رشته حقوق یا حقوقی ترین رشته علوم سیاسی به روابط دولت و شهروندان می پردازد.»
وی خاطر نشان کرد: «این رشته از حقوق به گرایش های مختلفی تقسیم می شود که یکی از مهمترین شاخه های آن حقوق اداری است.»
وفائیان با بیان اینکه این کتاب برای مطالعه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از این لحاظ که حاوی مباحث بنیادی و مبنایی حقوق اداری توصیه می شود اظهار کرد: «پژوهش حاضر، کوششی در راستای تبیین مبانی حقوق اداری، ارائه رویکرد جدید از نظریات دولت در پرتو خدمت عمومی و تبیین جایگاه دستگاه های اداری و نهاد های مشغول به خدمات عمومی و کارکردهای اداره است.»
مشاور حقوقی واحد میانه به هدف کلی کتاب اشاره کرد و گفت: «هدف کلی، بیانگر آیین و مقرراتی است که کارمندان دستگاه های اداری باید به آن احترام گذاشته و از این گذر، خدمت رسانی به شهروندان و ارباب رجوع را به عنوان هدف بنیادی اداره پذیرا باشند.»
 
این کتاب در 232 صفحه توسط انتشارات حقوق عدلیه به چاپ رسیده است و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه نیز تدریس می شود.
Photo 2016 05 02 10 04 22

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com