Etela

 اطلاعیه مهم

 موضوع: آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به منظور ایجاد پویایی و نشاط در محیط دانشگاه و ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و همچنین گرامی داشت دانشجویانی که با پایبندی به ارزش های والای دینی و انسانی در عرصه های یاد شده سرآمد محسوب می شوند آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تدوین تا براین اساس گرامی داشت آنان به صورت سالانه برگزار گردد.

لذا دانشجویان عزیزمی توانند جهت دریافت آیین نامه و فرم معرفی دانشجوی نمونه به لینک زیر مراجعه نمایند.

 لازم به ذکر است پس از دریافت و تکمیل فرم، آن را به دفتر مدیر فرهنگی واحد تحویل دهند.

دانشجویان متقاضی می بایست حداکثر تا 15 اسفند 1394 نسبت به تکمیل و تحویل فرمها به مدیر فرهنگی دانشگاه اقدام نمایند

دانلود فرمها

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com