شماره 1 و 2 از جلد یازدهم مجله علمی و پژوهشی بوم شناسی گیاهان زراعی ویژه بهار و تابستان 1394 منتشر شد. مقالات منتشر شده در مجله از طریق آدرس www.agroecojournal.com قابل دسترسی به صورت متن کامل می باشد. در این دو شماره مقالاتی از نویسندگان و اساتید برجسته دانشگاه های مختلف (ملی و آزاد اسلامی) و نیز موسسات تحقیقات کشور و یک مولف از کشور مالزی چاپ شده است. لازم به ذکر است این مجله در وب سایت ISI نیز وارد شده و در حال ارزیابی است.

در این شماره­ها مقالاتی در زمینه واکنش جوامع گیاهان زراعی و دارویی به تنش­های زیستی و غیر زیستی، کشاورزی حفاظتی، جنبه­های اکولوژیک حفاظت از آب و خاک، استفاده از کودهای بیولوژیک، جنبه­های اکولوژیک مبارزه با آفات، بیماری­ها و علف­های هرز، تنوع زیستی در گیاهان زراعی، تولید پایدار گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک، سیستم­های تک کشتی و چندکشتی، بودجه انرژی در تولید گیاهان زراعی، چرخه­های عناصر غذایی در آگرو اکوسیستم­های زراعی، اثر تغییر اقلیم بر تولیدات گیاهان زراعی، مطالعات اکولوژی بذر،اصلاح نباتات و به­زراعی محصولات زراعی منتشر شده است.

  چاپ مقاله در این مجله مشمول اعطای جایزه چاپ مقاله در مجلات ISC می شود. همچنین در صورت چاپ مقاله توسط دانشجویان کارشناسی ارشد تا یک نمره و برای ترفیع و ارتقای اساتید تا 3 امتیاز می­توان به آنها اختصاص داد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com