دکتر علی فرامرزی معاون پژوهش و فناوری واحد مطرح نمودند با توجه به نام­گذاري 25 آذرماه به نام روز پژوهش و چهارمین هفته آذرماه به نام هفته پژوهش از طرف شوراي فرهنگ عمومي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه های صادر شده از طرف سازمان مرکزی دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه مطابق سالهای قبل و طبق برنامه ریزی انجام شده اقدام به برگزاری مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری در روز سهشنبه 94/10/01خواهد نمود. هدف از برگزاری این مراسم، ارتقاء شأن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعالين در اين عرصه می باشد كه ضامن پيشرفت واقعي كشور و ايجاد ثروت، رفاه و امنيت براي مردم است.

برنامه های متنوعی برای این روز در نظر گرفته شده است که می توان به سخنرانی دکتر شهرام حنیفیان با موضوع نحوه شناسایی نشریات علمی نا معتبر و جعلی، تجلیل از پژوهشگران  شهرستان، اساتید پژوهشگر برتر واحد در 6 گروه آموزشی (فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و معماری و دامپزشکی)، دانشجویان مخترع، پژوهشگر و مقام آور در مسابقات علمی دانشجویی اشاره نمود. لذا حضور کلیه اساتید و دانشجویان گرامی در این مراسم سبب برگزاری هر چه با شکوهتر آن خواهد شد.

هفته پژوهش